Alex 'Sandy' Pentland is professor 'Media Arts & Sciences' aan de MIT en is door Forbes uitgeroepen tot een van de zeven meest invloedrijke datawetenschappers in de wereld.

Bij MIT geeft Sandy Pentland leiding aan het Human Dynamics Laboratory. Dit lab ontwikkelt technologiën vanuit het idee van een maatschappij die draait om 'big data'. Zo bestudeert het bijvoorbeeld data van mobiele telefoons om patronen te achterhalen die toekomstig menselijk gedrag kunnen voorspellen.

Het onderzoek van Pentland concentreert zich op technologie waarbij mensen centraal staan en het mogelijk maken van ondernemingen die deze technologieën daadwerkelijk beschikbaar maken.

De onderzoeksgroep van Pentland heeft al geleid tot meer dan dertig ondernemingen. Een paar belangrijke daarvan zijn Sense Networks, Cogito Health en ClickDiagnostics. Verder adviseert hij het World Economic Forum, Nissan en vele andere bedrijven. In 1997 werd hij door Newsweek dan ook genoemd als een van de 100 Amerikanen die waarschijnlijk de eeuw mede zal vormgeven.

Behalve adviseur, directeur van een wetenschappelijk lab en geroemd wetenschapper, schrijft Alex Pentland ook boeken. Zijn meest recente boek is Honest Signals: how they shape our world. Hierin betoogt Pentland dat we door subtiele lichaamstaal te begrijpen, de uitkomst van sollicataties en eerste afspraakjes kunnen voorspellen.