Bert Visser is expert op het gebied van biotechnologie en directeur van het Centrum Genetische Bronnen, Nederland.

Visser zit namens het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) in de adviesraad van de Svalbard Global Seed Vault. Hij vertegenwoordigt daarmee Nederland en de Nederlandse verzameling van plantaardig genetisch materiaal. Visser is afgestudeerd in moleculaire wetenschappen en daarna gepromoveerd in medische virologie. Voordat hij bij het CGN werkte, was hij biotechnoloog bij het ministerie van landbouw en was hij verantwoordelijk voor biotechnologie en ontwikkelingsteun bij Buitenlandse Zaken. Volgens Visser is het niet alleen belangrijk dat er in het buitenland zaden verzameld worden, maar moeten we vooral ook de Nederlandse verzameling koesteren.

Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland

Visser heeft de leiding over het CGN, een instituut verbonden aan de universiteit van Wageningen. Het CGN specialiseert zich vooral in groentegewassen en akkergewassen. Het instituut voert namens de Nederlandse overheid onderzoek uit naar de genetische diversiteit van soorten. Dit onderwerp krijgt nu veel aandacht, aangezien de genetische diversiteit wereldwijd sterk achteruit gaat.

Het CGN vormt ook de Nederlandse bijdrage aan het internationale doel om plantaardige genetische bronnen te beschermen. De gewascollecties die het bezit bevatten ruim 22.000 genetische monsters. De zaden worden door het CGN uitgegeven aan zowel commerciële als wetenschappelijke plantenveredelaars. Deze veredelaars kruisen plantensoorten om nieuwe rassen te kweken waardoor er meer genetische diversiteit ontstaat.