Dient technologie de mens zodat wij beter kunnen worden? Of streeft technologie ons voorbij? Welke rol blijft dan nog over voor de mens?

Door technologie kunnen we sneller achterhalen of we ziek worden, kunnen we gehandicapten weer laten lopen en zelfs onze gedachten lezen. Daarvoor hebben we veel gegevens nodig over onszelf, maar worden die wel altijd ingezet om ons beter te maken? Bedrijven verdienen geld aan onze data en overheden houden ons ermee in de gaten. Ondertussen gaat de ontwikkeling in hoog tempo. Wat is nog de rol van de mens als technologie ons uiteindelijk voorbij streeft?

overzicht lessen

Les 1: Beter worden door technologie

Afleveringen: Overvloed, Patiënt in de hoofdrol, Het gretige brein

In deze eerste les kijken we aan de hand van drie fragmenten naar hoe technologie ons helpt. Door een handzame scanner kunnen we steeds sneller zien of we ziek zijn, zonder dat we daarbij een dokter nodig hebben. Die dokteren gebruiken zelf ook techniek om bijvoorbeeld patiënten continu in de gaten te kunnen houden, zonder dat ze in het ziekenhuis hoeve te zijn.  Een stap verder gaat techniek waarmee we kracht van ons brein kunnen inzetten om dwarslaesie-patiënten weer te laten lopen. 

Les 2: Technologie beteugelen

Afleveringen: Uw persoonlijke data zijn goud waard, De herovering van het nu, Het veiligheidscomplex

In de tweede les kijken we naar de risico's die deze technologie met zich meebrengt. Om ons beter te maken, hebben we veel gegevens over onszelf nodig. Wij zijn niet de enigen die beter worden van deze 'big data'. Aan de hand van drie fragmenten zien we hoe reclamemakers en internetbedrijven geld verdienen aan onze data en hoe overheden ons in de gaten houden met deze overvloed aan data. 

Les 3: Essentiële menselijkheid

Afleveringen: Hoe raken we de auto kwijt, TechMens

Ondertussen blijft technologie zich in rap tempo ontwikkelen en is het streven om de mens voorbij te streven. Zo zien we in een fragment dat zelfrijdende auto's uiteindelijk beter moeten kunnen rijden dan mensen. Ondertussen zijn wij zo gewend om bepaalde taken aan technologie over te laten, dat we vaardigheden verliezen. Dat werpt de vraag op wat de rol van mensen nog is als machines steeds meer werk van ons overnemen. Wat is de essentiële menselijkheid?