In deze les zien we hoe door technologie gehandicapten weer kunnen lopen, we ziektes zelf steeds sneller kunnen opsporen en ziekenhuizen onze gegevens beter in de gaten kunnen houden.

Op verschillende punten helpt technologie ons. Door een scanner kunnen we onze eigen gezondheid in de gaten houden en via een app kunnen we zien of we een dokter moeten inschakelen of niet. Ook in de gezondheidszorg zelf helpt technologie artsen en verplegers om ons beter te kunnen helpen. De ontwikkeling gaat zelfs zo ver dat dwarslaesie-patiënten weer kunnen leren lopen met behulp van technologie.

Fragmenten

1. Vervangen van de dokter
2. Mobiele intensive care
3. Versmelting mens en technologie

FRAGMENT 1: Vervangen van de dokter

Walter De Brouwer heeft de gezondheidsapp Scanadu ontwikkeld. Deze app meet onder andere je hartslag en bloeddruk. De app is bedoeld om je gezondheid in de gaten te houden zodat je direct ziet wanneer er iets verandert en een dokter kunt bellen. Het geloof van De Brouwer in techniek is groot. Volgens hem is het alleen ons carbon chauvinism waardoor wij mensen denken beter te zijn dan techniek.

Dit fragment komt uit de aflevering Overvloed. In deze aflevering kijkt Tegenlicht mee over de schouder van Peter Diamandis, een man die ondanks de crisis een overvloedige toekomst verwacht. Hij is er van overtuigd dat we door middel van technologie de komende decennia alle grote problemen in de wereld kunnen oplossen. 

FRAGMENT 2: Mobiele intensive care

Een verpleegkundige besteedt twintig procent van de tijd aan contact met de patiënt, tachtig procent aan het registreren van gegevens. Deze VisiMobile moet een hoop van deze registratiehandelingen overnemen, zodat de verpleegkundige meer persoonlijke aandacht aan de patiënt kan besteden. Lucien Engelen is een innovator in de zorg en hij maakt zich zorgen over het tempo waarmee technologie zich ontwikkelt. 

Dit fragment komt uit de aflevering De patient in de hoofdrol. Deze aflevering gaat over de veranderingen in de arts-patientverhouding. Moderne technologie maakt het mogelijk dat de patient niet meer overgeleverd is aan de deskundigheid van de arts, maar zelf meester wordt van zijn eigen gezondheid. 

FRAGMENT 3: Versmelting mens en technologie

Neurobioloog Miguel Nicolelis ontwikkelt een techniek om mensen met een dwarslaesie weer te laten lopen. Door middel van sensoren in de hersenen krijgen ze het gevoel van lopen weer terug. Nicolelis zegt dat ons brein zo kan versmelten met technologie dat het voelt alsof sommige apparaten een verlengstuk van ons lichaam zijn.

Dit fragment komt uit de aflevering Het gretige brein. In deze aflevering zijn bijzondere experimenten met het brein te zien. De mogelijkheid om het brein uit te lezen komt steeds dichterbij. Dit zorgt voor hele nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg. 

Opdrachten

De fragmenten kunnen in de klas behandeld worden met de volgende opdrachten.

Discussie
1. Het is van belang dat gezonde mensen hun gezondheid monitoren
2. Leken kunnen data van gezondheidsapps niet op de juiste manier interpreteren
3. Preventieve zorgapplicaties moeten worden opgenomen in de basisverzekering
4. Technologie waar mensen beter van worden moet voor arm en rijk beschikbaar zijn

Essay
Schrijf een essay dat begint met de zin:
"Een overvloed aan gezondheidsdata werkt hypochondrie in de hand, want..."

Als we met behulp van technologie onze gezondheid continu kunnen monitoren en elke kleine schommeling kunnen zien, dan denken we veel eerder dat er iets aan de hand is. Door deze overvloed aan informatie zijn we straks zoveel met onze gezondheid bezig dat we altijd wel iets mis vinden. Beschrijf hoe deze technologische ontwikkelingen ons eerder sneller ziek laten voelen, dan dat we er beter van worden. Met deze opdracht willen we studenten stimuleren argumenten en bronnen te verzamelen die niet direct in de fragmenten en bijbehorende afleveringen zijn terug te vinden.

Praktijk 
Hou met behulp van een app op je smartphone een bepaalde periode je gezondheid bij. Er zijn veel apps te vinden waarmee je je slaapritme kunt bijhouden, calorieën kunt tellen of je gewicht kunnen bijhouden. Kies één van deze apps en gebruik deze een maand lang. Hou in een dagboekje per week bij hoe gezond je je voelt en welke invloed het bijhouden van die gegevens op je heeft. Verwerk de resultaten uiteindelijk in een verslag waarin je vooral beschrijft wat de invloed op jezelf was van het bijhouden van deze data. 

afleveringen in deze les