De onderwijsbundels van VPRO Tegenlicht bevatten fragmenten om in klas of collegezaal te gebruiken. De bundels zijn bedoeld voor docenten.

Met deze onderwijsbundels wil VPRO Tegenlicht docenten helpen om afleveringen van Tegenlicht te gebruiken tijdens lessen. In principe is iedereen geheel vrij om de bundels naar eigen inzicht te gebruiken. Deze bundels gaan ervan uit dat docenten zelf bepalen hoe ze het beste binnen hun lesprogramma passen.

De bundels zijn als geheel te gebruiken, per hoofdstuk, per les of een los fragment kan getoond worden. De beschreven opdrachten zijn suggesties die gebruikt kunnen worden, het staat docenten vrij om zelf andere opdrachten te verzinnen. De bundels zijn bedacht met HBO-opleidingen in het achterhoofd, maar het staat iedereen vrij om de bundels te gebruiken. Studenten worden aangemoedigd om zelfstandig met de bundels aan de slag te gaan.

Lessen en fragmenten

De bundels vormen een logisch geheel met een opbouw van les tot les. Daarom zijn de lessen ook genummerd. Het is mogelijk om de hele bundel verhaalsgewijs te doorlopen. Een bundel bestaat altijd uit een aantal lessen. In een les zijn meerdere fragmenten te horen die thematisch bij elkaar horen. De fragmenten kunnen afkomstig zijn uit verschillende afleveringen van VPRO Tegenlicht. De afleveringen worden altijd genoemd en gelinkt op de lespagina.

Opdrachten en andere informatie

Onderaan iedere les zijn suggesties te vinden voor opdrachten waarmee de lessen in collegezaal of klaslokaal zijn te gebruiken. Die opdrachten bestaan altijd uit een aantal stellingen en vragen voor discussie, een suggestie voor een essayopdracht en een praktijkopdracht. We krijgen graag feedback op deze opdrachten en als docenten suggesties hebben voor betere opdrachten, dan vermelden we die.

Onderaan de pagina is een reactiemogelijkheid waarin feedback gegeven kan worden. Verder is iedere bundel beschreven. In die beschrijving is de samenhang tussen de hoofdstukken en lessen beschreven. We hebben een aantal links naar relevante artikelen opgenomen per les en er zijn boektips voor docenten die verder de diepte in willen. Deze extra informatie is bewust beknopt om te waken voor teveel informatie.  

Geschikte opleidingen

De bundels zijn samengesteld met HBO-opleidingen in het achterhoofd. We denken dat de fragmenten geschikt kunnen zijn voor uiteenlopende opleidingen. Van economie tot maatschappijleer. Van antropologie tot communicatieopleidingen. Het staat iedereen vrij om de bundels te gebruiken. We horen het graag als de bundels en/of losse fragmenten in voortgezet onderwijs, MBO of universiteit gebruikt worden. Sowieso horen we het graag als de bundels worden toegepast op een opleiding. 

alle onderwijsbundels