De oplossing voor duurzaamheidsproblemen is vaak niet ingewikkeld, maar de uitvoering kan dat wel zijn.

Om een stuk land weer te laten herstellen, moet je eraf blijven. Om alle plantenzaadjes ter wereld goed te beschermen, stop je ze in een enorme kluis. En wie een alternatieve energiebron nodig heeft, kan heel veel zonnepanelen installeren. Oplossingen voor duurzaamheidsproblemen zijn op zich niet moeilijk te begrijpen. Dat betekent niet dat de uitvoering ervan altijd even eenvoudig is.

Leer studenten aan de hand van fragmenten uit verschillende Tegenlicht-afleveringen over oplossingen om duurzamer te worden, hoe obstakels overwonnen kunnen worden en wat de rol is van inspirerende pioniers.

Het is mogelijk om de hele bundel te volgen en in stappen toe te werken van macro- naar microniveau. De bundel is opgedeeld in vijf lessen. Elke les bevat twee of meer fragmenten. Het is goed mogelijk om alleen een specifieke les te behandelen. Het staat de docent ook vrij om aan de hand van een specifiek fragment een discussie in de klas te houden of een andere opdracht met studenten te doen.

overzicht lessen

Les 1: Oplossing is eenvoudig

Afleveringen: Groen Goud, Here comes the sun, De strijd om het zaad

In de eerste les zien we inspirerende visionairs als John D. Liu, Hermann Scheer en Cary Fowler vertellen over hun oplossingen voor duurzaamheidsproblemen. Zij hebben een essentiële rol in het realiseren van langetermijnsoplossingen voor grootse problemen. Oplossingen die niet moeilijk zijn te begrijpen, maar daarom niet eenvoudig zijn om door te voeren.

Les 2: Techniek lost op

Afleveringen: Cleantech, Overvloed, Afval = voedsel

In deze tweede les komt de rol van technologie aan bod bij het duurzamer worden. Door nanotechnologie kan iedereen schoon drinkwater krijgen. Met technologie kan zout water in zoet water worden omgezet waardoor planten kunnen groeien in de Sahara. En door uitgebreid onderzoek en technologie kan een productieproces volledig duurzaam gemaakt worden. 

Les 3: Overtuigingskracht

Afleveringen: Cleantech, Groen Goud, Here comes the sun, De strijd om het zaad 

In drie fragmenten zien we de overtuigingskracht die nodig is om de oplossingen uit de eerste les door te voeren. Daarnaast vertelt Chandran Nair dat ook technologie niet zaligmakend is bij het oplossen van duurzaamheidsproblemen. Sociale en economische verhoudingen spelen ook een rol. Volgens hem zijn er niet voldoende grondstoffen om iedereen in de wereld een rijk leven te geven.

Les 4: Geld verdienen

Afleveringen: Afval = voedsel, Cleantech, Power to the people

Ford vertelt dat ze meer geld zijn gaan verdienen door hun productieproces volledig te verduurzamen. Voor anderen is het duurzame doel belangrijker dan het maken voor winst. Om de energiemarkt duurzamer te maken, moet de rol van energiebedrijven veranderen.

Les 5: Olievlekeffect

Afleveringen: Mensen van nu, De kracht van water, Power to the people

Net als op mondiaal niveau zijn ook op lokaal niveau inspirerende pioniers nodig om het zaadje van duurzaamheid te planten. In alle gevallen zijn deze pioniers zo enthousiast dat hun duurzame initiatieven besmettelijk zijn. Met deze les wordt de student geprikkeld om zelf na te denken over wat hij of zij kan doen om duurzamer te worden.