De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) is voornemens de VPRO een boete van 600 euro op te leggen naar aanleiding van de eerste aflevering van Zomergasten, waarin Hans Teeuwen rokend in beeld was. Dit is aan de VPRO kenbaar gemaakt in een brief d.d. 14 augustus jl. Eindredacteur Peter van Ingen ziet voldoende reden om tegen de boete in beroep te gaan.

Peter van Ingen: 

‘De NVWA heeft niet op locatie, in de studio, vastgesteld dat Hans Teeuwen een sigaret zat te roken. Men baseert zich op televisiebeelden. Sterker nog: men baseert zich op klachten van kijkers die Hans Teeuwen op televisie zagen roken. Daarmee vervallen we in een surrealistische discussie, die in de jaren twintig van de vorige eeuw al door René Magritte is aangezwengeld in zijn serie la trahison des images (‘het verraad van de voorstelling’).

In feite kan alleen maar worden vastgesteld dat wat op televisie was te zien, eruit zag als Hans Teeuwen met een sigaret. Ik vind het interessant om uit te zoeken of het beeld van een rokende man een boete van 600 euro rechtvaardigt’.