Emmy Verhey, Ischa 20 februari 1990

Een uur Ischa, 20 februari 1990 (fragment)

Emmy Verhey, Ischa 20 februari 1990

Een uur Ischa, 20 februari 1990 (fragment)

Vraaggesprek met violiste Emmy Verhey over haar carrière en het solistenvak. ("Ik wil niet gespecialeerd zijn"). 0'00" Aankondiging Cor Galis. 0'18" Emmy Verhey ziet haar vak niet als een combinatie van circus en topsport ("Ik vind muziek niet met sport te vergelijken, behalve de conditie die je ervoor moet hebben"). 2'30" Op vraag tot welk echelon zij behoort, zegt Verhey dat ze dat niet weet ("Ik speel gewoon ontzettend graag viool"). Verhey antwoordt dat ze niet tot de top behoort ("Je probeert wel altijd meer te bereiken"). 5'04" Verhey verhaalt over het moment dat ze wist dat ze nooit tot de absolute top zou horen. Antwoordt dat ze de periode als concertmeester bij het USO prettig heeft gevonden. Volgens Verhey zijn er weinig goede impresario's. Geeft voorbeelden van enige slechte praktijken in die branche. Verhey antwoordt dat ze haar orkestperiode financieel veilig vond ("Maar artistiek ging ik achteruit"). 8'30" Verhey weet niet goed antwoord op de vraag waarom ze soliste is geworden (Ik speelde snel goed viool"). Verhey is het eens met pres. dat ze door haar leraren, onder andere Back en Krebbers, slecht werd voorbereid op het maatschappelijke leven. 10'56" Verhey wil niets zeggen over Berdien Stenberg. ("Ander onderwerp graag"). Verhey antwoordt dat ze een bijzonder uitgebreid reper-toire heeft. Vertelt hoe ze haar repertoire samenstelt. Wil niets weten van het begrip "gespecialiseerd zijn". Zegt dat ze nooit de behoefte heeft gehad om op een barokinstrument te spelen.