Noorderlicht

Noorderlicht

De Zomerdenktank: Technofobie * Huub Schellekens (1949) studeerde geneeskunde en promoveerde in 1980 op onderzoek naar het anti-virale middel interferron. Van 1980 tot 1990 werkte hij bij het Primatencentrum van TNO. Sinds 1998 is hij directeur van het Gemeenschappelijk Dieren Laboratorium GDL in Utrecht. Daarnaast is hij lange tijd voorzitter geweest van de COGEM, de Commissie Genetische Modificatie. Op het gebied van toepassingen van genetische modificatie in de geneeskunde zijn van zijn hand meer dan 200 wetenschappelijke publicaties verschenen. Schellekens heeft een tweewekelijkse column in de Volkskrant. * Martijntje Smits is techniekfilosofe. Ze promoveerde in 2002 bij Hans Achterhuis op het proefschrift 'Monsterbezwering. De culturele domesticatie van nieuwe technologie'. Het proefschrift wordt uitgegeven door uitgeverij Boom, ISBN/bestelnr.: 263145. * Stef Aupers is socioloog. Eerder dit jaar promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam op een veldstudie naar New Age in het bedrijfsleven en techno-animisme in Silicon Valley. De conclusie: een rationele, technologische omgeving is een vruchtbare voedingsbodem voor betovering en magie. Daarmee neemt Aupers stelling tegen het gedachtegoed van de socioloog Max Weber, die juist stelt dat in een samenleving beheerst door wetenschap en techniek geen plaats is voor mysterieuze machten. Webers theorie over de ‘onttovering van de wereld’ is diep verankerd in de hedendaagse sociologie. Stef Aupers: 'In de Ban van Moderniteit. De sacralisering van het zelf en computertechnologie'. Uitgeverij Aksant, ISBN 90 5260 133 x.

advertentie