Zuiderlicht 16 februari 2001

Zuiderlicht 16 februari 2001

Tussen 1762 en 1812 verschenen er in Rusland zeven briefromans. Uit het onderzoek van Fraanje blijkt dat de Russische auteurs het genre van de briefromans hebben ontleend aan West-Europese auteurs als Rousseau (La nouvelle Heloïse) en Goethe (Die leiden des jungen Werther). Dit is zichtbaar in overeenkomsten in vorm, conflict, personenconstellatie, thema's en vooral uit expliciete verwijzingen naar deze romans. Fraanje promoveerde 7 februari jongstleden op zijn onderzoek aan de universiteit van Leiden.

advertentie