Noorderlicht

Noorderlicht

NIEUW LICHT OP OUDE WOND Het dateren van blauwe plekken van een mishandeld kind, of van wonden op een lijk, is van groot belang om er achter te komen wat er precies is gebeurd. Spectroscopie biedt de oplossing. Een sterke lichtstraal wordt op de huid gericht en het terugkaatsende licht vertelt de geschiedenis. Maurice Aalders, fysicus verbonden aan het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam onderzoekt de werking en mogelijke verfijning van deze techniek. Pieter van der Wielen praat met hem. ------ NIEUWSBERICHTEN Mensen die tweetalig zijn, worden minder snel dement. Uit Canadees onderzoek blijkt dat hun geestelijke aftakeling gemiddeld vier jaar later begint dan bij mensen die ééntalig zijn opgegroeid. ***** Grote dieren zijn niet altijd in het voordeel, hebben Engelse onderzoekers aangetoond. Grote roofdieren, zoals leeuwen, verschalken beesten die zo groot zijn als zijzelf, terwijl kleinere roofdieren zich beperken tot kleinere prooien. Maar één groot beest verorberen kost meer energie dan een heleboel kleintjes. Leeuwen moeten daarom extra veel eten om hun energie op peil te houden. Dat is vanuit evolutionair oogpunt ongunstig. In de loop van de evolutie zijn grote roofdieren dan ook vaker uitgestorven dan kleine. ***** Engelse onderzoekers ontdekten dat patiënten met geheugenverlies zich niet goed kunnen inleven in denkbeeldige of toekomstige situaties. Aan het inbeelden van een hypothetische situatie ligt blijkbaar net zo’n hersenproces ten grondslag als aan het ophalen van herinneringen. ****** Overige berichten over Brazilianen en bolbliksem, de stamboom van de grootste bloem ter wereld en sexueel overdraagbare parasieten vindt u op Noorderlicht Nieuws en Noorderlog (bovenste links). ------ TIJDSCHRIFT VAN DE WEEK Elke week vraagt Noorderlicht aan topwetenschappers om de meest interessante studies te verzamelen uit een bijzonder vaktijdschrift. Ze zoeken berichten die onopgemerkt zijn gebleven in de media. Vandaag is het woord aan Monika Schmid, Universitair Docent Engelse Taalkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Met Ger Jochems bladert ze door het blad “Bilingualism”. ------ LUST VAN RUGGESPRAAK De burger moet veel vaker en directer betrokken worden bij politieke besluitvorming. Referenda en burgerjury’s geven het volk de kans het hele jaar door bij ontwikkeling van beleid betrokken te blijven. Dat zegt Monique Leyenaar in haar oratie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In haar rede bespreekt ze het nut en werkbaarheid van interactieve politiek. Terwijl de formatie zich achter stijf gesloten deuren voltrekt, praat Pieter van de Wielen in alle openheid met de nieuwe hoogleraar Politieke vernieuwing en Participatie.

advertentie