Noorderlicht radio

Noorderlicht radio

Computers van de Toekomst De computers van nu houden te weinig rekening met de gebruikers. Dat stelt wetenschapper Roel Vertegaal die in Canada werkt in het "human-media-lab" op de Queens University in de stad Kingston. Hij houdt zich daar bezig met mens-computer-interactie, en ontwerpt de computers van de toekomst, die gebruiksvriendelijker moeten zijn dan de huidige. In het bijzonder doet hij onderzoek naar oogcontact. Uit psychologische experimenten is namelijk gebleken dat oogcontact in hoge mate een indicator is voor aandacht. Wanneer oogbewegingen ook door computers kunnen worden gevolgd, zal dat de gebruiksvriendelijkheid ten goede komen. Verslaggever Guido Spring ging in Canada een kijkje nemen in het laboratorium van Roel Vertegaal. ----- NIEUWSBERICHTEN Veranderende Persoonlijkheid Zelfs na het 30e levensjaar blijft de persoonlijkheid zich ontwikkelen. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit van Californië, op basis van de persoonlijkheids-testen van 132.515 volwassenen. Het doel van het onderzoek was om uit te zoeken wat de invloed van leeftijd is op de persoonlijkheid. Daarvoor werd aan vrijwilligers gevraagd om een persoonlijkheidstest in te vullen op internet. De gegevens werden vervolgens verdeeld in 5 categoriën: extraversie, altruïsme, zorgvuldigheid, emotionele stabiliteit en openheid voor ervaringen. Uit de resultaten bleek dat mensen in de loop der jaren steeds zorgvuldiger worden, met de grootste toename na hun twintigste. Zorgvuldige mensen zijn gedisciplineerd, doelmatig, ambitieus en bedachtzaam. ‘Altruïsme’ nam vooral toe na het 30e levensjaar. De dertigers werden steeds behulpzamer, warmer en vrijgeviger. De onderzoekers denken dat de toename in zorgvuldigheid en altruïsme samenhangen met veranderingen in het werk en familie. Opvallend verschil tussen de geslachten was dat vrouwen emotioneel stabieler worden met de tijd, terwijl deze eigenschap bij mannen niet veranderde. Journal of Personality and Social Psychology (vol 84 p 1041) ***** Tijd voor een Sigaret? Stoppen met roken vertraagt de tijd. Uit nieuw Amerikaans onderzoek blijkt dat rokers die geen sigaretten krijgen, een veranderde tijdsbeleving hebben. Voor rokers die net zijn gestopt blijkt de tijd 50% langzamer te lopen. Het gevoel dat de tijd niet vooruitkomt, is gekoppeld aan gevoelens van irritatie en vijandigheid. De verslechterde tijdsbeleving kan er mede oorzaak van zijn dat gestopte rokers gestresster zijn en zich moeilijk kunnen concentreren. Een groep rokers en een groep niet-rokers moesten inschatten hoe lang het duurde voor 45 seconden waren verstreken. In het begin van het experiment waren de twee groepen even goed. Maar nadat de rokers een dag lang sigaretten waren onthouden, schatten ze het tijdsinterval 50% te lang. De onderzoekers denken dat dramatische hormoonveranderingen, die samengaan met het stoppen met roken, de tijdsbeleving verstoren. Psychopharmacology Bulletin ***** Overige nieuwsberichten over gillende gistcellen, schrijvende apen en oud stof kunt u terugvinden bij 'Noorderlicht Nieuws' ----- Paradisolezing over 'Proteomics' De menselijke erfelijke code is voor 99,9% opgehelderd, maar daarmee zijn we er nog niet. Het DNA is namelijk niets meer dan een blauwdruk voor het maken van eiwitten, die alle processen in ons lichaam mogelijk maken. Wetenschappers zijn daarom druk bezig te achterhalen hoe deze eiwitten precies vervaardigd en gevouwen worden, wat de functie van deze eiwitten zijn en hoe ze met elkaar samenwerken. Zo is in het verlengde van de 'genomics' het vakgebied 'proteomics' ontstaan. De bedoeling is dat naast alle menselijke genen, ook alle menselijke eiwitten in kaart worden gebracht. In de vijfde Paradisolezing vertelt Prof.dr. Albert Heck over dit veelbelovende onderzoeksgebied. Hij zal ingaan op de analyse van proteïnen, gen-expressie en de vraag wat DNA nu precies doet. Albert Heck is hoogleraar Biomoleculaire Massa-spectrometrie aan de Universiteit Utrecht. De Paradisolezingen zijn een initiatief van VPRO Noorderlicht, de K.L. Pollstichting en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. De lezing vindt plaats op 23 februari 2003 om 11.00 uur in de Paradiso, Weteringschans 6-8, 1017 SG Amsterdam, telefoon 020 6264521. Voorverkoop vanaf zaterdag 21 december. Zaal open: 10.30 uur. Entree: 7,50 euro. Reserveren is mogelijk via de K.L. Poll Stichting. Telefoon: 020-6235451.

advertentie