Een uur Ischa

Afl.8: Emmy Verhey, Fred van der Spek en Frans Denkers

Een uur Ischa

Afl.8: Emmy Verhey, Fred van der Spek en Frans Denkers

LOGBOEK EEN UUR ISCHA 20 FEBRUARI 1990
presentatie: Ischa Meijer en Cor Galis
produktie: Leonie Smit
muziek:Gert Jan Blom
Ton van Bergeijk
JAn Robijns
gasten: Emmy Verhey (violiste)
Fred van der Spek
FRans Denkers (politie-psychiater)
inhoud:
Ischa Meijer en de Izzies: liedje "Mackie Messer"
Emmy Verhey: over haar leven en werk
De Izzies: muziek
Fred van der Spek: over de positie van de eerste kamer
De Izzies• muziek(naar aanleiding van aanval van Lubbers)
Frans Denkers: politie-psychiater, over zijn boek
"Van kwaad tot beter". Over verweer tegen agressie en overlast (Koninklijke Verman(
bv
De Izzies:muziekVraaggesprek met violiste Emmy Verhey over haar carriere en het solistenvak. ("Ik wil niet gespecialeerd zijn"). 0'00" Aankondiging Cor Galis. 0'18" Emmy Verhey ziet haar vak niet als een combinatie van circus en topsport ("Ik vind muziek niet met sport te vergelijken, behalve de conditie die je ervoor moet hebben"). 2'30" Op vraag tot welk echelon zij behoort, zegt Verhey dat ze dat niet weet ("Ik speel gewoon ontzettend graag viool"). Verhey antwoordt dat ze niet tot de top behoort ("Je probeert wel altijd meer te bereiken"). 5'04" Verhey verhaalt over het moment dat ze wist dat ze nooit tot de absolute top zou horen. Antwoordt dat ze de periode als concertmeester bij het USO prettig heeft gevonden. Volgens Verhey zijn er weinig goede impresario's. Geeft voorbeelden van enige slechte praktijken in die branche. Verhey antwoordt dat ze haar orkestperiode financieel veilig vond ("Maar artistiek ging ik achteruit"). 8'30" Verhey weet niet goed antwoord op de vraag waarom ze soliste is geworden (Ik speelde snel goed viool"). Verhey is het eens met pres. dat ze door haar leraren, onder andere Back en Krebbers, slecht werd voorbereid op het maatschappelijke leven. 10'56" Verhey wil niets zeggen over Berdien Stenberg. ("Ander onderwerp graag"). Verhey antwoordt dat ze een bijzonder uitgebreid reper-toire heeft. Vertelt hoe ze haar repertoire samenstelt. Wil niets weten van het begrip "gespecialiseerd zijn". Zegt dat ze nooit de behoefte heeft gehad om op een barokinstrument te spelen.