Een dik uur Ischa

Afl.18: Simone van Geest, Carla Verheijen, Fred van der Spek en Bob Haak

Een dik uur Ischa

Afl.18: Simone van Geest, Carla Verheijen, Fred van der Spek en Bob Haak

Ischa Meijer achtereenvolgens in gesprek met
- Simone van Geest, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond; - dr. Carla Verheijen, psychologe, die in opdracht van de Emancipatieraad een boek schreef "De Nomadenstrategie", 13 visies op een geëmancipeerde samenleving (Feministische Uitgeverij Vita);
- Fred van der Spek over het rapport van de cie. de Koning;
- Bob Haak over het Rembrandt Research Projekt waar hij zoijuist uitstapte. Het Rembrandt Research Project is een onderzoeksgroep die de echtheid van aan Rembrandt toegeschreven schilderijen beoordeelt. Haak licht toe dat de inzichten tijdens het 25-jarig bestaan van het project dermate zijn veranderd dat er een discussie binnen de groep is ontstaan over de voortzetting van de gekozen werkwijze. Haak acht zichzelf wegens zijn leeftijd niet meer flexibel genoeg om het project in een nieuwe vorm voort te zetten en vertelt dat de toekomst van het project in handen ligt van het jongste lid van de onderzoeksgroep, Ernst van de Wetering.