't Is me het weekje wel

Afl.2: Rian Van Luyk-Bouwmeester, Martin van den Heuvel, Porgy Franssen

't Is me het weekje wel

Afl.2: Rian Van Luyk-Bouwmeester, Martin van den Heuvel, Porgy Franssen

De avonden
Tijdsduur annotatie Avail: 061'05"
Beschrijving Integrale opname van de rubriek 't Is me het weekje wel', de
wekelykse talkshow van Ischa Meyer. Vraaggesprekken met
tuindersvrouw Rian Van Luyk-Bouwmeester over haar boek
'/Vrouwen trekken hun spoor/' dat handelt over de rol die
vrouwen kunnen spelen by het oplossen van de huidige
problemen in de agrarische sector; met Oost-Europadeskundige
Martin van de Heuvel over de Tsjetsjeense burgeroorlog en met
acteur Porgy Franssen over zyn carriere en zyn rollen in
resp. de TV-serie 'Pril geluk' en de opera '/Rusalka/' van de
Nationale Reisopera. Verder een column van Ischa Meyer als
prof. dr. Isaack Weiszkopf over het nieuwe jaar en muziek van
de Izzies.
00:01:00
Aankondiging door omroeper Cor Galis. Programmatune.
00:01:49
Inleiding door presentator Wim Noordhoek.
00:03:55
Column van Ischa Meyer als prof. dr. Isaack Weiszkopf over
het nieuwe jaar. Applaus.
00:05:55
Muziek. De Izzies spelen 'Top of the world'. Applaus.
00:08:43
Aankondiging door presentator Wim Noordhoek.
00:08:53
Vraaggesprek met Rian van Luyk-Bouwmeester over haar boek
'Vrouwen trekken hun spoor'. Op vraag interviewer Ischa Meyer
vertelt Van Luyk-Bouwmeester over haar leven als
tuindersvrouw.
00:12:00
Op vraag int. vertelt Van Luyk-Bouwmeester over haar boek dat
handelt over de huidige problemen op het gebied van economie,
milieu en beeldvorming in de land- en tuinbouw en over de rol
die vrouwen kunnen spelen by het oplossen daarvan. Volgens
Van Luyk komen de mannen in de agrarische sector er niet aan
toe zich met deze problemen bezig te houden. Van Luyk meent
dat de Nederlandse land- en tuinbouw er goed aan zou doen
zich meer te richten op milieubewuste teelt.
00:20:16
Op vraag int. gaat Van Luyk in op de veranderde,
geemancipeerde rol van de vrouw in de land- en tuinbouw, op
de gevolgen van de slechte economische omstandigheden in de
sector en op de onderlinge samenwerking resp. concurrentie in
de tuinderswereld.
00:26:00
Muziek. De Izzies spelen 'Holy Cow'. Applaus.
00:28:53
Tussentekst pres.
00:29:00
Vraaggesprek met Oost-Europadeskundige Martin van den Heuvel
over de Tsjetsjeense burgeroorlog in Rusland.
00:41:00
Muziek. De Izzies spelen 'Fallin' in love'. Applaus.
00:44:46
Tussentekst pres.
00:45:00
Vraaggesprek met acteur Porgy Franssen. Op vraag int. vertelt
Franssen over de kwetsbaarheid van de acteur die altyd bloot
staat aan kritiek. Hy vertelt vervolgens over de TV-serie
'Hoe voelen wy ons vandaag' waarin hy heeft meegespeeld, over
het geringe succes van de serie en over een nieuwe serie,
'Pril geluk' genaamd.
00:48:35
Op vraag int. vertelt Franssen waarom hy behalve acteert ook
nog schildert en regisseert. Dit komt deels voort uit zyn
ontevredenheid met het acteren en de beperkingen die dit met
zich meebrengt. Franssen vertelt vervolgens over zyn rol by
de Nationale Reisopera in de opera Rusalka van Dvorak.
00:54:20
Franssen vertelt dat zyn hart by het theater ligt, hoewel hy
daarnaast in TV-series speelt. Als freelance acteur moet hy
er zelf voor zorgen dat hy aan het werk blyft. Hy vertelt
vervolgens dat hy ooit in vaste dienst was by toneelgroep
'Theater', maar uiteindelyk de vryheid van de freelancer
verkoos.
00:57:10
Op vraag int. vertelt Franssen wat hy zelf van de serie 'Pril
geluk' vindt.
00:58:58
Programmatune. Applaus.
01:01:00
Afsluiting door presentator Wim Noordhoek.
01:02:05
Einde.
Trefwoorden burgeroorlogen; emancipatie; landbouw; milieubewustzijn; theater; toneel; tuinbouw; vrouwenbeweging
Makers Galis, Cor (omroeper)
Meijer, Ischa (presentator)
Noordhoek, Wim (presentator)
Geografische namen Rusland; Tsjetsjenië
Namen Nationale Reisopera; Pril geluk
Sprekers Franssen, Porgy
Heuvel, Martin van den
Luyk-Bouwmeester, Rian van
Uitvoerende Izzies
Rechten Herkomst Zender: Radio 5

Opnamen 08-01-1995 tot
Begindatum 08-01-1995


Dragers
Type Soort Formaat Begin- en eindtijd Nummer Volg-
nr. Bewaar-
plaats Archief-
status
DAT cassette Programma HAD3390 1

\


Integrale opname van de rubriek 't Is me het weekje wel', de wekelijkse talkshow van Ischa Meijer. Vraaggesprekken met tuindersvrouw Rian Van Luyk-Bouwmeester over haar boek 'Vrouwen trekken hun spoor' dat handelt over de rol die vrouwen kunnen spelen bij het oplossen van de huidige problemen in de agrarische sector; met Oost-Europadeskundige Martin van de Heuvel over de Tsjetsjeense burgeroorlog en met acteur Porgy Franssen over zijn carriere en zijn rollen in resp. de TV-serie 'Pril geluk' en de opera 'Rusalka' van de Nationale Reisopera. Verder een column van Ischa Meyer als prof. dr. Isaack Weiszkopf over het nieuwe jaar en muziek van de Izzies.