Andere Tijden

Martin Luther King

Andere Tijden

Martin Luther King

Martin Luther King werd onsterfelijk door zijn beroemde toespraak, aan het eind van een mars op Washington. Andere Tijden laat zien wat daaraan vooraf ging: de strijd tegen de discriminatie, de achterstelling, de vernederingen van zwarte Amerikanen. Geweldloos op weg naar gelijke rechten.