Willem_Schinkel

Willem_Schinkel

In Brands met Boeken een gesprek met socioloog Willem Schinkel naar aanleiding van zijn boek ‘De nieuwe democratie’, waarmee hij - in deze tijd van crisis - een aanzet tot democratische vernieuwing geeft.Wat hebben het opkomend nationalisme en klimatologische veranderingen met elkaar te maken? Wordt Nederland een beursgenoteerde staat wanneer de kredietcrisis is uitgewoed? Wat is democratie tegenwoordig meer dan een boekhoudtechniek? En waarom debatteren over een Nationaal Historisch Museum, nu het land zelf tot museum verworden is? Deze en andere vragen stelt Willem Schinkel in De nieuwe democratie.Door in het debat rond integratie, cultuur en natie onderbelichte thema’s te brengen zoals recht, techniek, religie, ecologie en economie, komt hij tot verrassende inzichten en geeft hij een aanzet tot alternatieve politieke denkwegen. Tegen gemakkelijke kritiek op populisme en nationalisme in, pleit hij voor een nieuwe politisering en een links nationalisme. Voor eenieder die verder wil kijken dan het dikwijls eenzijdige debat in de media.

Dit fragment is onderdeel van

Brands met Boeken

Te gast is socioloog Willem Schinkel naar aanleiding van zijn boek De nieuwe democratie, naar andere vormen van politiek. Nederland heeft geen Nationaal Historisch Museum nodig, nu het zelf tot museum verworden is: cultureel behoudzuchtig, gerontocratisch, en zwaar beveiligd. De ideologieën van Museum Nederland zijn uitgeput, zijn macht is uitgewerkt en zijn geld is uitgegeven. In deze tijd van crisis geeft Willem Schinkel in De nieuwe democratie een aanzet tot democratische vernieuwing. In 2007 verscheen Schinkels boek Denken in een tijd van sociale hypochondrie, in 2008 De gedroomde samenleving. Willem Schinkel treedt regelmatig op in publieke debatten en publiceert in onder andere NRC Handelsblad en De Groene Amsterdammer.

advertentie