Argos

wapenembargo's en de dubbele moraal: de politieke belangen van de defensie-industrie

Argos

wapenembargo's en de dubbele moraal: de politieke belangen van de defensie-industrie

Het VN-wapenembargo tegen Ethiopië en Eritrea blijft van kracht, zo werd woensdag bekend. De Verenigde Staten wilden dit embargo opheffen. Nederland was daar, als land met VN-troepen in het gebied, fel tegen. Maar de Nederlandse regering wil een ander wapenembargo wel opheffen en daar zijn de Verenigde Staten juist tegen. Het gaat om het embargo tegen India en Pakistan dat in 1998 werd ingesteld na de kernproeven die beide namen.
Zijn de kernwapenprogramma's van India en Pakistan inmiddels onder controle? Zijn de spanningen tussen beide landen afgenomen? Of maakt de Nederlandse regering zich vooral zorgen om de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven?
Aan de vooravond van het Kamer-debat hierover (onder meer) een gesprek met de Tweede Kamerleden Apostolou (PvdA) en De Haan (CDA), en met wapenhandelonderzoeker Frank Slijper.