Argos

Behandelen of opsluiten. Argos over de aanpak van veelplegers door minister Donner

Argos

Behandelen of opsluiten. Argos over de aanpak van veelplegers door minister Donner

Deze week schrijft de verslavingsreclassering een alarmerende brief aan de Minister van Justitie. Minister Donner wil veelplegers hard aanpakken en heeft daarvoor het wetsvoorstel “Plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders” ingediend. Met deze wet wordt het mogelijk gemaakt veelplegers een gevangenisstraf van twee jaar op te leggen. Dit is nu al, bij wijze van experiment, mogelijk bij harddrugsverslaafde mannelijke veelplegers. De verslavingsreclassering vreest dat deze hardere aanpak de nadruk legt op de veiligheid van de samenleving, dat dit ten koste gaat van de behandeling van de veelplegers en dat de kans op recidive daardoor groter wordt.
In Argos een onderzoek naar de ‘Strafrechtelijke Opvang Verslaafden’ en een vooruitblik op de nieuwe wet.