Argos

Het vergeten magnesium van Enschede

Argos

Het vergeten magnesium van Enschede

De oorzaak van de de vuurwerkramp in Enschede, vandaag vijf jaar geleden, is nog steeds omstreden. Hoe is eerste brand op het terrein van S.E. Fireworks ontstaan? En hoe kon die brand uitgroeien tot zo’n catastrofale ramp? Er duiken nog steeds nieuwe theorieën op. Die worden vervolgens weer bestreden door de deskundigen die de ramp hebben onderzocht. Maar hoe grondig is de ramp zelf onderzocht? Ondanks het grote aantal onderzoeken van de afgelopen vijf jaar, stuitte Argos op een lacune: Bij S.E. Fireworks blijkt magnesiumpoeder te hebben gelegen. Magnesiumpoeder vormt in combinatie met bluswater waterstofgas. Maar in geen van de officiële rapporten wordt met een woord gerept over los magnesiumpoeder als mogelijke factor in het verloop van de vuurwerkramp.

Hoevéél lag er? En waarom? In Argos vandaag, een zoektocht naar het vergeten magnesium van Enschede. Een verhaal over een blik magnesiumpoeder in bunker C2, illegale vuurwerkfonteinen, en een nooit onderzocht rampscenario.
---

De Raad van State heeft een uitspraak van de Amsterdamse rechtbank vernietigd in een zaak die door de VPRO was aangespannen en die in eerste instantie door ons werd verloren. Het gaat om een zogenaamde WOB-procedure, en WOB staat voor de Wet Openbaarheid van Bestuur.

De procedure werd ruim vijf jaar geleden door Argos gestart om inzage te krijgen in het Nederlandse wapenexportbeleid. Al eerder kreeg Argos eerder zo de beschikking over 15.000 pagina’s documenten van het Ministerie van Economische Zaken. Het ministerie hield een ongeveer even grote stapel documenten achter. Terecht, oordeelde de rechtbank Amsterdam vorig jaar. Want het ging ondermeer om stukken die informatie bevatten afkomstig van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD), nu AIVD geheten. Informatie die de staatsveiligheid in gevaar zou kunnen brengen. Maar de Raad van State is het daar dus niet mee eens en heeft het oordeel van de Amsterdamse rechtbank vernietigd. Gerard Legebeke spreekt daar nu over met Pieter Beekman, woordvoerder van de Raad van State, en met Roger Vleugels, die als juridisch adviseur van de VPRO de WOB-zaak voert.