Argos

Verhoren Irakese gevangenen op ongeoorloofde wijze?

Argos

Verhoren Irakese gevangenen op ongeoorloofde wijze?

ARGOS
Verhoorden officieren van de Nederlandse militaire geheime dienst Irakese gevangenen op ongeoorloofde wijze? Sinds een week houdt die vraag de Haagse gemoederen bezig. Over wie dat moet uitzoeken, is al onenigheid ontstaan. Heeft dat te maken met het feit dat het om de geheime dienst gaat?
Argos onderzoekt of de gebeurtenissen in Irak slechts een incident zijn. Of zijn ze - buiten het zicht van de openlijke oorlog in Irak en Afghanistan - onderdeel van een 'geheime oorlog', waarin de inlichtingendiensten en Special Forces van verschillende westerse landen wereldwijd samenwerken bij het verzamelen van inlichtingen?

COALITIE CDA, PVDA EN SP BESTAAT AL
Sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen wordt het college van Eindhoven gevormd door CDA, PvdA en SP. De laatste twee vonden elkaar omdat ze voor die tijd samen in de oppositie zaten, toen ontstond het onderlinge vertrouwen. Vergelijkbaar met landelijke politiek dus. Ze is blij verrast dat wij eindelijk ontdekt hebben dat PvdA en SP in een college zit met het CDA.
Mevrouw van den Biggelaar bereidt zich voor op vragen over de manier waarop de formatie van het nieuwe college tot stand is gekomen, op welke punten de samenwerking goed gaat en waar de onenigheid op de loer ligt. Zij is zelf bezig met haar derde raadsperiode als wethouder, sinds vorige gemeenteraadsverkiezingen fractievoorzitter van de PvdA.

BOEKBESPREKING
De boeken met Aukje Holtrop.