Argos

Ruzie in ziekenhuisland

Argos

Ruzie in ziekenhuisland

Ruzie in ziekenhuisland

Het is al een tijdje mis tussen de Minister Klink van Gezondheidszorg en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. De minister wil een nieuwe vorm van concurrentie invoeren tussen de ziekenhuizen, de zogeheten maatstafconcurrentie.
Maar de ziekenhuizen verzetten zich heftig tegen de voorgenomen maatregel. Op dit moment loopt een bodem-procedure tegen de minister. Vorige week bleek ook de Nederlandse Zorgautoriteit negatief over de plannen van Klink. De administratie van de ziekenhuizen is niet op orde. Waarom wil Klink toch doorzetten? Komt er nog meer bureaucratie, of juist minder? En wat betekent het voor de patient?

In Argos Supplement een debat tussen Eelke van der Veen, Tweede Kamerlid van de Pvda, Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie aan de universiteit Maastricht, en Paul Rademacher, voorzitter van de Raad van bestuur van de stichting Zorgzaam, een fusie van ziekenhuizen en ouderenzorg in Zeeuws-Vlaanderen. En een reactie van CDA-kamerlid Margreet Smilde.

Klinkende Munt
Onze tweewekelijkse rubriek over prangende zaken in de financieel-economische wereld. Met econoom Jaap van Duijn.

Horen & Zien
Chantal Pattyn over beeldende kunst.