Argos

Een debat over de 'bestuurlijke drukte' in Nederland met o.a. Willibrord van Beek

Argos

Een debat over de 'bestuurlijke drukte' in Nederland met o.a. Willibrord van Beek

Steeds luider klinkt de roep om het bestuur van de Randstad op de een of andere manier te centraliseren. Vorige maand bepleitte een commissie onder leiding van Unilever-bestuurder Burgmans de vorming van een Randstadautoriteit. Ruim een jaar geleden werd iets dergelijks bepleit door de Holland Acht, de vier burgemeesters van de grote steden en vier Commissarissen van de Koningin. Eind deze maand wordt een nota van minister Remkes van Binnenlandse zaken verwacht en in december komt er een advies van een commissie onder leiding van oud premier Wim Kok.

Afgelopen vrijdag maakte Argos daarover een uitzending. De directeur van het Ruimtelijk Planbureau, Wim Derksen, zei daarin dat bestuurders moeten ophouden te zoeken naar steeds nieuwe lagen van bestuur. Met de huidige driedeling – gemeente, provincie en rijk – kunnen alle problemen worden aangepakt. Die stelling is het uitgangspunt voor een debat over de ‘bestuurlijke drukte’ in Nederland met Willibrord van Beek van de VVD, Liesbeth Spies van het CDA en Jan Boelhouwer van de PvdA.