Buitenlandpanel: Pakistan en India

Buitenlandpanel: Pakistan en India

Het buitenlandpanel vandaag gaat over Pakistan en de onderhandelingen met de Taliban. En over India. Over de aankomende verkiezingen daar en politiek verschuivingen. Onze panelleden zijn: Pakistan-deskundige Olivier Immig en India- kenner en hoogleraar Mario Rutten.

Dit fragment is onderdeel van

Bureau Buitenland

Column Sochi; Homowetten Afrika; Praten met Taliban

advertentie