Het Gebouw

Blok 3 : 11.00-13.00 uur

Het Gebouw

Blok 3 : 11.00-13.00 uur

Derde blok van Het Gebouw van 21 februari 1986, met om:

11.07 uur in rubriek 'NL Buitenland' een reportage van Gerard Jacobs over de Filipijnen.
11.48 uur memo door Cor Galis.
11.50 uur reportage van Jolanda Weyers over de antroposofische woning. Kenmerkend voor deze architectuur is de plastische vormgeving, het gebruik van natuurlijke materialen zoals baksteen en hout, aan de natuur ontleende vormen en integratie met de omgeving.
12.14 uur Henk van Hoorn bespreekt het mislukken van de wet ketenaansprakelijkheid met de heer C. Sas van de Sociale Verzekeringsraad (SVR) en PvdA-Tweede Kamerlid Ien Dales. De ketenaansprakelijkheidsregeling heeft als doel te voorkomen dat aannemers en onderaannemers misbruik maken van de uitbesteding van het werk bij de afdracht van loonheffingen zoals o.a. loonbelasting en premies volksverzekeringen.
12.25 uur Henk van Hoorn in gesprek met mr. Corona Smitskam van de Wetenschapswinkel in Tilburg over de juridische interpretatie van het begrip economische eenheid in de bijstand.
12.38 uur memo door Cor Galis.
12.43 uur reportage van Griet van Duinen over ABP-praktijken (fraude met bouwsubsidie) in de provincie Friesland. Aansluitend een telefonisch interview van Henk van Hoorn met de heer Jadoux, woordvoerder van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP).

Onderbroken door Ster-Nieuws-Ster.
Tijden bij benadering.
Programma niet afgeluisterd. Beschrijving is gemaakt op basis van programmagegevens.