Ongehoord

Auroville

Ongehoord

Auroville

Zo'n 300 km. ten zuiden van de Indiase stad Madras ligt deze stad van de toekomst Auroville. De stad is gebaseerd op de ideeën van de Indiase wijsgeer Sri Aurobindo en diens belangrijkste gebouw in de stad is het spirituele centrum de Matrimandir, een reusachtige bol waarin een groot meditatiecentrum is gebouwd.
In de jaren 70 vestigde de gewezen Franciscaan Ruud Lohman zich in Auroville en wijdde de rest van zijn leven aan de bouw van de Matrimandir. Rob van Olm raakte in die tijd in schriftelijk contact met Lohman. Vlak voordat zij elkander zouden ontmoeten overleed Lohman in 1986 op 49-jarige leeftijd. Op dit moment telt Auroville zo'n 1000 inwoners, voornamelijk westerlingen.

Programmamaker Rob van Olm doet verslag van zijn kennismaking met de leer van de Indiase goeroe, wijsgeer en dichter Sri Aurobindo via het dagboek van Ruud Lohman, een voormalige Franciscaan, die in 1968 in India terecht kwam en gegrepen werd door de leer van Sri Aurobindo, en zijn verdere leven wijdde aan de bouw van het spirituele centrum Martimandir in Auroville. Van Olm vertelt over zijn verblijf in Auroville en doet verslag van zijn ontmoetingen met een aantal van de mensen die er wonen.

Uitgebreide beschrijving
00:01:01 Aankondiging en inleiding door pres. Muziek.
00:02:51 Inleiding door verslaggever Rob van Olm. Hij beschrijft zijn taxirit naar Auroville en vertelt over zijn kennismaking met het dagboek van Ruud Lohman, een voormalig Franciscaan, die in 1968 naar India vertrok om er sociaal-pastoraal onderzoek te verrichten. Hij raakte er verzeild in de wereld van de spiritualiteit, volgde een yogacursus en raakte geïnteresseerd in de ideeën van de overleden Indiase goeroe,
wijsgeer en dichter Sri Aurobindo en diens belangrijkste volgeling, 'de moeder'. De moeder was toen al in de negentig en bezig haar ideeen over de spirituele stad Auroville vorm te geven. Lohman hield een dagboek bij, o.a. van zijn eerste jaren in Auroville waar hij meehielp aan de bouw van de Matrimandir, het mediatiecentrum van Auroville. Rob van Olm raakte geboeid door Auroville en Lohman, met wie hij een correspondentie startte. In 1986, vlak voordat Lohman Nederland zou bezoeken, overleed hij. Van Olm vertelt e.e.a. over de leer van Sri Aurobindo. In Auroville wonen en werken momenteel zo'n 1000 mensen, voornamelijk westerlingen. Van Olm vertelt over zyn verblijf in Auroville en zijn ontmoeting met de weduwe van Ruud Lohman.
00:17:18 Van Olm vertelt e.e.a. over 'de moeder', een Française, die samen met haar schoonzoon, een architect, de plannen van Auroville heeft uitgewerkt. Zij kwam in 1914 naar India waar zij direct Sri Aurobindo als 'haar meester' herkende. 'De moeder' werd de praktische leidster van de Asram van de goeroe.
00:18:55 Van Olm vertelt over Tineke, in wier 'center guesthouse' hij wordt ondergebracht. Van Olm beschrijft zijn verblijf en vertelt over de mensen die tdelyk in het huis van Tineke wonen en wat zy in Auroville zoeken.
00:25:34 Van Olm vertelt over zyn ontmoeting met en het leven van een voormalig redacteur van het tydschrift Gard Sivik, en die sedert
1970 in Auroville woont. Van Olm vertelt over de school die in Auroville gevestigd is.
00:35:13 Van Olm beschrijft de - nog niet voltooide - Matrimandir. Hij citeert wat Ruud Lohman in zijn dagboek erover schreef. Van Olm vertelt over 'Twan', de vierenveertigjarige Hollander, die de bouw van de Matrimandir coordineert. Daarna vertelt hij over zijn bezoek aan de Matramandir en de indruk die het meditatiecentrum op hem maakte.
00:43:57 Van Olm doet verslag van zijn bezoek aan de Asram waar Sri Aurobindo leider van was, en waar hij en 'de moeder' begraven
liggen. Vervolgens doet hij verslag van het dagelijks leven in Auroville en hoe de mensen met elkaar omgaan. Muziek.
00:57:47 Afkondiging.
00:58:12 Einde.

advertentie