Ongehoord

Migraine

Ongehoord

Migraine

Meer dan een miljoen mensen lijden aan een of andere vorm van hoofdpijn. Toch is het nog steeds niet duidelijk wat hoofdpijn of migraine precies is. Hoewel er voor velen de laatste jaren enige verlichting is, dankzij het middel Immigran, blijven de meesten toch zoeken naar genezing. Men begint bij de huisarts, komt bij een of ander specialist terecht, dan volgt de psycholoog of psychiater en uiteindelijk eindigt men in het circuit van de Alternatieve Geneeskunde: de industrie van de hoop. Luistert u naar de zoektocht naar genezing van Rob van Olm, die zo'n zes jaar geleden begon.