Tegenlicht in de klas

TTIP, recht van de sterkste

Tegenlicht in de klas

TTIP, recht van de sterkste

De handelsstromen tussen landen en bedrijven zijn de afgelopen decennia steeds intensiever geworden. Daardoor wordt geprobeerd om handelsbarrières en importheffingen via handelsverdragen zoveel mogelijk aan te pakken. TTIP is daar een goed voorbeeld van. TTIP is het voorgenomen vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten, maar dit verdrag leidt ook tot onrust in vooral Europa. Is het verdrag een bescherming van onze handelsbelangen of een bedreiging voor onze democratie?

advertentie