Holland Neutraal: de Leger-en vlootfilm, deel 4

Haghe film, gebr. Mullens (1917)

Holland Neutraal: de Leger-en vlootfilm, deel 4

Haghe film, gebr. Mullens (1917)

4e deel van een voorlichtingsfilm over het parate Nederlandse leger in de mobilisatietijd 1914 - 1918. Deze films werden ter beschikking gesteld van de Nederlandse Ambassades ter vertoning in het buitenland. In deze acte de cavalerie, de artillerie en het bouwen en gebruik van loopgraven.