Arjen Lubach remixt de actuele week in dertig minuten, laat ondergesneeuwde verhalen smelten en maakt brekend nieuws weer heel. Vanuit theater Bellevue in Amsterdam: Zondag met Lubach, zo goed als nieuws.

Deze week
Volgens recente cijfers gebruikt tweederde van Nederland groene stroom, maar als we uitzoeken hoe duurzaam Nederlandse energie echt is, dan blijkt dat we nog een lange weg te gaan hebben. Verder zenden we maandelijks een donoralarm uit, zegt Nieuwsuur sorry en blijken veel uitzendbureaus te discrimineren.

rectificatie

Tot onze spijt is er in de uitzending van Zondag met Lubach van 4 februari jongstleden een foutje geslopen. In het item over Groene Stroom is een onjuist logo in beeld gebracht van een GvO-certificaat.

GvO is de afkorting voor ‘Garantie van Oorsprong’, kortweg 'groencertificaat'. Bij de productie van hernieuwbare elektriciteit wordt voor elk megawattuur een GvO aangemaakt. GvO's dienen om te bewijzen dat de geleverde energie daadwerkelijk duurzaam is opgewekt. Zondag met Lubach maakte melding van de handel in (bijvoorbeeld) Noorse waterkracht-GvO’s om grijze stroom mee te ‘verduurzamen’- de zogenoemde sjoemelstroom.
Per abuis is hierbij een GVO- logo in beeld gebracht dat - zo blijkt nu - niets te maken heeft met sjoemelstroom. Het getoonde beeldmerk behoort toe aan het Nationaal Duurzaamheid Instituut, een organisatie die duurzaamheid binnen ondernemers juist wil stimuleren door GvO-certificaten uit te geven op producten en merken. Het Nationaal Duurzaamheid Instituut distantieert zich nadrukkelijk van de handel in groenestroomcertificaten.
We betreuren de door ons gemaakte fout en bieden hiervoor excuses aan aan het NDI. Het logo is inmiddels verwijderd.
De redactie benadrukt dat de misstanden zoals aangetoond in de uitzending wel degelijk aan de orde zijn en staat volledig achter de inhoud van het item.

Janine Abbring,
Eindredacteur Zondag met Lubach

losse fragmenten

blijf op de hoogte