Argos heeft onderzoek gedaan naar het aantal cold cases dat is opgelost door de politie sinds 1995. Hieruit blijkt dat er uiteindelijk in 48 gevallen een dader in een cold case is veroordeeld. Dit onderzoek is gedaan op basis van openbare bronnen zoals gepubliceerde uitspraken op rechtspraak.nl en lokale- en landelijke media.

Om te bepalen of een zaak aangemerkt kan worden als opgeloste cold case is de volgende definitie door ons gehanteerd: een zaak betreffende een delict waar minimaal 12 jaar gevangenisstraf op staat en die minimaal 3 jaar lang onopgelost is geweest, maar waarbij uiteindelijk een verdachte onherroepelijk is veroordeeld door de rechter. Argos wijkt hiermee af van de definitie van een cold case die de politie hanteert. Voor de politie geldt dat een zaak een cold case wordt als deze als zodanig wordt aangemerkt door een lid van de Korpsleiding en de rechercheofficier. Aangezien deze informatie niet openbaar is, kunnen wij niet werken met deze definitie en hebben wij gekozen voor de termijn van minimaal 3 jaar dat een zaak niet is opgelost.

In het opstellen van de lijst zijn wij als volgt te werk gegaan. Eerst zijn alle zaken over een delict, waar minimaal 12 jaar op staat en waarvoor iemand onherroepelijk veroordeeld is tussen 1995 en 12 oktober 2018, geselecteerd. Uit deze lijst zijn alleen die zaken over gebleven, die pas na minimaal drie jaar na het delict zijn opgelost. Een zaak is opgelost als de politie in het openbaar kenbaar heeft gemaakt dat de uiteindelijke dader opgepakt is en dat het overgaat tot het voor de rechter brengen van de zaak. Dat dit het daadwerkelijke moment van oplossing is, kan alleen achteraf bepaald worden als de verdachte onherroepelijk veroordeeld is.

Door deze definitie zijn zaken zoals die van Nicky Verstappen en Milica van Doorn nog niet opgenomen in de lijst. In deze en andere zaken loopt het proces nog en zijn de verdachten nog niet onherroepelijk veroordeeld.

Aangezien het onderzoek uitsluitend gebaseerd is op openbare bronnen, is het mogelijk dat er zaken missen. Indien u een zaak kent, die voldoet aan onze eisen van een opgeloste cold case en niet in deze lijst staat, dan horen wij dat graag van u via argos@vpro.nl.

meer van De moord op Patrick