Advocaat-Generaal brengt advies uit in zaak Heleen de Waal vs AIVD

Advocaat Generaal Spronken heeft een advies geschreven naar aanleiding van het cassatie-verzoek bij de Hoge Raad in de zaak over het lekken van AIVD-informatie naar De Telegraaf.

 Zaterdag 20 september berichtte Argos over die zaak. Het advies komt er in grote lijnen op neer dat het oordeel van het Haagse Hof in stand kan blijven. Het Hof veroordeelde de voormalige AIVD-medewerker tot gevangenisstraf, waar ze eerder werd vrijgesproken door de Haarlemse rechtbank. De zaak draait om journalistieke bronbescherming en de vraag hoe ver die in Nederland reikt. De Advocaat Generaal neemt de bronbescherming serieus, letterlijk schrijft hij:

Ook bronnen behoren, gelet op het bredere belang van vrijheid van nieuwsgaring, een beschermde positie te hebben. Het journalistieke bronbeschermingsrecht moet breder worden opgevat dan dat het uitsluitend is bedoeld om de journalist te beschermen zijn bron niet prijs te geven.