Nieuwsbericht Argos: Eerste dode gemeld over Nuvaring

Tientallen doden gemeld over Marvelon en Yasmin na ophef over Diane35

Bij Lareb, het bijwerkingencentrum voor geneesmiddelen, zijn de afgelopen drie maanden opnieuw talloze meldingen binnengekomen van ernstige bijwerkingen en dodelijke slachtoffers onder gebruikers van Diane35. Opvallend is dat nu ook meldingen, waaronder tientallen met dodelijke afloop, over de pillen Marvelon en Yasmin binnen zijn gekomen. En de eerste dode over de Nuvaring is ook gemeld.

Tot 2013 werd er over deze medicijnen amper gemeld bij Lareb.

Sinds Diane35 eind 2012 in Frankrijk in diskrediet raakte, en deze pil ook in Nederland negatief in de publiciteit kwam, stromen nu hier de meldingen over bijwerkingen en sterfgevallen eveneens binnen. Diane35: 40 doden, Marvelon: 22 doden, Yasmin: 14 doden en Nuvaring 1 dode. Agnes Kant, directeur van Lareb bevestigt deze cijfers in Argos.

Van de meer dan 2.000 meldingen van bijwerkingen betreft de meerderheid ernstige aandoeningen als longembolie, trombose of herseninfarct. Deze pilgebruiksters houden daaraan vaak levenslange gezondheidsschade over.

“Waarom zou je middelen in de handel laten die een verhoogd risico op overlijden geven?” zegt hoofdredacteur Dick Bijl van het vakblad GeneesmiddelenBulletin in Argos. “De gegevens over verhoogd risico op trombose zijn al jaren bekend en dan verwacht je toch dat de registratieautoriteit actie onderneemt.” Hij wijt de lakse houding van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, het CBG onder meer aan belangenverstrengeling van de leden van het college. “Je ziet dan toch dat daar nogal wat mensen in zitten die belangenverstrengelingen hebben met de industrie. Ze hebben een te positief beeld van de industrie en de producten die zij maken.

Uitzending Zaterdag 25 januari 2014- 14.00-15.00 uur Radio 1