"Gemeenten op 1 januari 2016 afsluiten van Suwinet"

D66-Kamerlid Van Weyenberg en VVD-Kamerlid Nijkerken vinden dat staatssecretaris Klijnsma gemeenten, die de beveiliging van Suwinet niet op orde hebben, onder druk moet zetten. VVD en D66 pleiten voor ‘naming en shaming’ van gemeenten die de privacy schenden.

Argos besteedde afgelopen zaterdag aandacht aan het overheidssysteem Suwinet, waar persoonsgegevens van alle burgers zijn in te zien. De beveiliging van deze gegevens schiet al dertien jaar tekort en er is sprake van misbruik van Suwinet door ambtenaren. Zo hebben derde partijen, waaronder commerciële incassobureaus en de Belastingdienst, toegang tot het systeem. Ook zijn de adresgegevens van vrouwen in blijf-van-mijn-lijfhuizen getraceerd, waardoor gewelddadige ex-partners op de stoep stonden bij opvanghuizen.

Kamerlid Van Weyenberg roept de staatssecretaris op meer bekendheid te geven aan de mogelijkheid om gegevens binnen Suwinet af te schermen voor deze vrouwen. In de uitzending bleek dat het BKWI, de beheerder van Suwinet, niet erg transparant is over de mogelijkheden om gegevens af te schermen. Ook wil Van Weyenberg dat staatssecretaris Klijnsma bekijkt of het afschermen binnen Suwinet voldoende functioneert. Verder wilt het Kamerlid dat Klijnsma afspraken maakt met de Federatie Opvang, zodat adressen van personen in een blijf-van-mijn-lijfhuis niet meer kunnen worden ingezien via Suwinet.

De Kamerleden vroegen staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag om in actie te komen. D66-Kamerlid Steven van Weyenberg tweette tijdens de vergadering in de Tweede Kamer:

VVD-Kamerlid Chantal Nijkerken-de Haan vindt het “nu tijd om namen en rugnummers te noemen”. Zij wil voorkomen dat gemeenten moeten worden afgesloten van Suwinet. Want daar zouden burgers last van hebben volgens het Kamerlid. Ook staatssecretaris Klijnsma wilt niet dat burgers aan het eind van de rit de dupe worden en daarom is zij ‘prudent’ met het afsluiten van gemeenten van Suwinet. “Daarmee zet ik niet alleen de medewerkers van de gemeente in de kou, maar ook burgers van die gemeente, en dat is wel echt een ding.”

Dieptepunt

Kamerleden Van Weyenberg en Nijkerken hebben de staatssecretaris nu dus gevraagd om echt tot actie over te gaan. Van Weyenberg van D66 biedt de staatssecretaris daarom vandaag een aanvalsplan aan om Suwinet beter te beveiligen. “De beveiliging van persoonsgegevens bij instanties als de gemeenten en UWV schiet nog steeds ernstig te kort. Afgelopen weekend was het dieptepunt: vrouwen in een blijf-van-mijn-lijfhuis zijn gevonden door hun partner doordat iemand hun adres had opgezocht en gevonden. Dat is pijnlijk falen van de overheid en ondanks de beloften van de staatssecretaris is de boel dus niet op orde. Ik ben het praten zat: daarom willen wij dat de staatssecretaris met een concreet actieplan met harde deadlines aan de slag gaat.”

Gemeenten die op 1 oktober hun zaken niet op orde hebben, moeten met naam en toenaam worden genoemd. En als zij op 1 januari 2016 nog steeds niet voldoen aan de wettelijke eisen, kunnen zij wat D66 betreft worden afgesloten van Suwinet. Daarnaast wil Van Weyenberg dat de Inspectie SZW onderzoekt hoe het er nu voor staat met de beveiliging van Suwinet bij alle Nederlandse gemeenten. Dit in tegenstelling tot de steekproeven die de Inspectie al een aantal jaren uitvoert en het onderzoek dat het College Bescherming Persoonsgegevens op dit moment uitvoert naar dertien gemeenten.

Ook wil het Kamerlid dat Suwinet zo wordt aangepast dat medewerkers alleen toegang hebben tot gegevens van hun eigen cliënten en niet breder op BSN, Burgerservicenummer, kunnen zoeken. En Van Weyenberg wil laten onderzoeken of mensen met behulp van hun DigiD zelf kunnen inzien wie hun gegevens hebben bekeken. Nu kan dit alleen door een inzageverzoek in te dienen bij de beheerder van Suwinet, het BKWI.