"Uitbesteden en toegang tot Suwinet gaan niet samen"

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stelt dat gemeenten niet zomaar derden toegang mogen geven tot Suwinet, dit is in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Eerder zag de VNG hier geen probleem in.

Suwinet is het computersysteem waarmee ambtenaren inzage kunnen krijgen in de persoonsgegevens van alle Nederlanders. Argos ontdekte dat commerciële incassobureaus in opdracht van gemeenten gebruik maken van het Suwinet. Zo kreeg incassobureau Cannock Chase van de gemeente Rheden toestemming om via Suwinet mensen te benaderen om teveel uitgekeerde bijstand te innen. Ook werd uit het onderzoek van Argos duidelijk dat via dit zogeheten Suwinet meerdere vrouwen die in een blijf-van-mijn-lijfhuis zitten, zijn getraceerd.

Op 1 juli werd het Suwinet in de Tweede Kamer besproken. Tijdens het debat werd duidelijk dat de Tweede Kamer kritisch is op hoe gemeenten omgaan met persoonsgegevens binnen Suwinet. Volgens een recent rapport van de Inspectie SZW voldoet 83% van de gemeenten niet aan de basisnormen voor het veilig gebruik van het gegevenssysteem. De Kamer nam een motie aan waarin gepleit wordt voor een integrale oplossing voor het probleem dat vrouwen in een blijf-van-mijn-lijfhuis kunnen worden getraceerd.

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid liet aan de Tweede Kamer weten dat vanaf 1 september alle gemeenten onderzocht zullen worden. Bij een onvoldoende score kan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een escalatieprotocol in werking laten treden. Het ultimum remedium in dit protocol is het afsluiten van de gemeente van Suwinet. In april 2016 zullen de resultaten van de Inspectie voor Sociale Zaken en werkgelegenheid bekend zijn.