Twee chefs van het Team Criminele Inlichtingen van de Landelijke Eenheid van de politie zijn niet schuldig aan plichtsverzuim. Ze krijgen wel een andere functie. Op de afdeling heerste onrust en er waren klachten over de leiding.

Argos berichtte begin november over verstoorde verhoudingen en mogelijke misstanden bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) bij de Landelijke Eenheid. Deze heimelijk opererende en afgeschermde afdeling spreekt met informanten die kennis hebben over criminele organisaties. Medewerkers stoorden zich aan de manier van leidinggeven en spraken van een verziekte werksfeer. 

Naar drie leidingevende medewerkers was een intern disciplinair onderzoek gestart, nadat veertien teamleden een klacht hadden ingediend. De uitkomst van het onderzoek naar twee van hen is dat geen sprake is geweest van plichtsverzuim. Van hen heeft er inmiddels één een nieuwe functie, terwijl de andere zich hierop oriënteert. Het onderzoek naar de derde medewerker is nog niet klaar. 

'In het oriënterende onderzoek kwamen de spanningen tussen de leiding en een groep collega’s op tafel. Ook was er de constatering dat beide teamchefs er al geruime tijd zaten. 'Om die onrust aan te pakken, is het goed om dat met nieuwe teamchefs te doen', verklaart een woordvoerder waarom de twee leidinggevenden ander werk gaan doen. 

De politie laat verder weten dat er ‘aandacht en zorg is voor zowel de betrokkenen in het onderzoek alsook de medewerkers in het team’.

Uit gesprekken met betrokkenen en inzage in interne documenten bleek dat er bij het TCI al langere tijd onrust was. Leidinggevenden zouden misstanden hebben afgedekt en elkaar de hand boven het hoofd hebben gehouden. Ook klonk het dat klachten niet waren opgepakt en problemen niet opgelost, met verstoorde verhoudingen en wantrouwen tot gevolg. 

De gewelddadige dood van twee informanten was een van de kwesties. Hoewel dit al eerder was onderzocht, was de vrees niet weggenomen dat hier mogelijk fouten door de politie aan vooraf waren gegaan. Inmiddels kijkt de Inspectie Justitie en Veiligheid hiernaar. De uitkomsten volgen later. 

Onrust op andere afdelingen

Na de berichtgeving door Argos kwamen er meer problemen bij de Landelijke Eenheid aan het licht. Zo berichtte NRC Handelsblad over onrust bij het Landelijk Internationaal Rechtshulp Centrum (LIRC). Het LIRC is een belangrijke schakel in de informatie-uitwisseling tussen de politie en het buitenland. Ook bleken er vergelijkbare problemen te spelen bij de afdeling Afgeschermde Operaties van de Dienst Landelijke Operationele Samenwerking (DLOS). Hier houdt men zich bijvoorbeeld bezig met werken onder dekmantel en getuigenbescherming. 

TCI en LIRC vallen beide onder de Dienst Landelijke Informatieorganisatie (DLIO) van de Landelijke Eenheid. Het hoofd van deze organisatie, Henk Bril, is onlangs vertrokken. ‘De aanhoudende onrust binnen de dienst heeft zijn beslissing om terug te treden versneld’, aldus de verklaring hierover in februari.  Eerder waren er al drie leidinggevenden van het LIRC overgeplaatst, vanwege steeds verder toenemende onrust. Het totale aantal leidinggevenden dat is overgeplaatst of een andere functie krijgt, komt daarmee op zes. 

Naar de problemen bij de afdelingen van de Landelijke Eenheid lopen nog twee andere onderzoeken. De Inspectie Veiligheid en Justitie kijkt naar het functioneren en adviesbureau KPMG naar de cultuur binnen de organisatie. 

‘De eenheidsleiding ziet de uitkomsten en adviezen van beide onderzoeken met vertrouwen tegemoet en gaat de uitkomsten aangrijpen om waar nodig duurzaam te werken aan verbetering’, aldus een woordvoerder.

Luister meer over de onrust bij de politie