De door de politie gevoerde argumentatie om het stroomstootwapen in te voeren, klopt niet zegt Otto Adang, hoofdonderzoeker van de Politieacademie, die in opdracht van de Nationale Politie de proef met het stroomstootwapen evalueerde, in het programma Medialogica.

Als hoofdargument om het stroomstootwapen in te voeren beweert de politie al jarenlang  dat het geweld tegen agenten toeneemt. Deze bewering is kritiekloos door diverse media overgenomen, blijkt uit onderzoek van Medialogica. Zo eist toenmalig Korpschef Erik Akerboom op de voorpagina van De Telegraaf op 5 september jl. de invoering van de taser met als argument om het toenemende geweld tegen de politie een halt toe te roepen. Nog dezelfde dag besluit minister Ferdinand Grapperhaus vooruit te lopen op de beslissing en 17.000 agenten uit te rusten met een stroomstootwapen.

Geweld tegen politieambtenaren neemt niet toe

Otto Adang, lector aan de Politieacademie, die in opdracht van de Nationale Politie als hoofdonderzoeker de test met het stroomstootwapen evalueerde, zegt nu tegen Medialogica dat het jarenlang gecommuniceerde beeld van toenemend geweld tegen agenten niet juist is: "In onze analyse klopt het niet dat het geweld tegen politieambtenaren toeneemt, als wij de meerjaarstrend zien: die gaat naar beneden." Marnix Eysink Smeets, lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid en onderzoeker van geweld door burgers tegen agenten, beaamt dit: "Elke keer roept de politie: het geweld is toegenomen. Kijk ik naar de cijfers dan blijkt daar niks van. Nog sterker, dan is er sprake van een afname."

Frank Paauw, bij de politie verantwoordelijk voor het stroomstootwapen, geeft in Medialogica toe dat dit jarenlang in de media gecommuniceerde beeld over toenemend geweld tegen agenten door burgers niet strookt met de feiten. "Als het gaat om de absolute aantallen is dat eigenlijk een vrij stabiel beeld."

Adang: "Ik denk dat je vrij hard kunt stellen, dat je niet de verwachting moet hebben dat door de invoering van een nieuw geweldmiddel, de invoering van het stroomstootwapen, het geweld tegen de politie zal afnemen." Paauw voegt daaraantoe: "Als het gaat om spugen, als het gaat om allerlei vormen van geweld als belediging et cetera. Daar is het stroomstootwapen niet het antwoord voor."

Otto Adang, lector aan de Politieacademie, in Medialogica

Medialogica reconstrueert het publieke debat voorafgaand de beslissing van Minister Grapperhaus afgelopen najaar om 17.000 agenten met het stroomstootwapen uit te rusten. Ook andere door de politie opgevoerde argumenten om de taser in te voeren, stroken volgens Adang niet met de resultaten uit zijn onderzoeksrapport.

De politie stelt, veelal verwijzend naar de proef, dat het vuurwapengebruik door de inzet van het stroomstootwapen zal verminderen. Adang zegt in Medialogica: "Ik denk dat je niet kunt verwachten dat het stroomstootwapen voor minder vuurwapengebruik zorgt. Vuurwapengebruik is al relatief zeldzaam en het stroomstootwapen is niet geschikt voor situaties waar dodelijk geweld aan de orde is. Uit geen enkel ander land zijn er aanwijzingen dat het leidt tot minder vuurwapengebruik."

De politie beweert dat met de introductie van het stroomstootwapen de politiehond minder zal worden ingezet. Adang: "Ook de hond wordt niet minder vaak ingezet. En we zeggen, dat is ook niet te verwachten."

Voormalig Korpschef Akerboom communiceerde dat hij met het stroomstootwapen het gezag op straat zou terugveroveren. Ook dat argument is volgens hoofdonderzoeker van de pilot met het stroomstootwapen niet steekhoudend. "De politie heeft geen gezagsprobleem. En als je een gezagsprobleem moet verwerven met geweldsmiddelen dan heb je misschien een gezagsprobleem [sic]."

Op de vraag aan Adang of zijn evaluatierapport binnen de politie dan niet gelezen is antwoordt hij: "Ze pikken er alleen de dingen uit die op dat moment van pas komen, bij het verhaal wat ze op dat moment willen vertellen."

Marnix Eysink Smeets: "We maken een beeld van een probleem en vervolgens laten we daar een beeld van een oplossing op los. Die taser is het middel tegen alle kwalen. Volstrekte flauwekul."