De kosten van een ICT-systeem dat gratis aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werd geschonken, lopen in de komende jaren waarschijnlijk op tot 94,7 miljoen euro. Dit blijkt uit een vertrouwelijke kosten-batenanalyse dat consultancybureau PwC voor het ministerie schreef en dat in handen is van Argos.

Het systeem PGB 2.0, waarmee mensen met een persoonsgebonden budget hun administratie kunnen regelen, werd in eerste instantie gebouwd door zorgverzekeraar DSW en gefinancierd door Zorgverzekeraars Nederland. Vervolgens is het 'om niet' overgedragen aan het ministerie van VWS. Na oplevering bleek echter dat het systeem nog verder ontwikkeld moest worden. Bovendien blijkt dat de implementatie van het systeem, dat begin 2018 klaar zou zijn, opnieuw vertraging heeft opgelopen.

De minister van Langdurige Zorg, Conny Helder, benadrukt tegen Argos dat het ICT-systeem ook niet-financiële baten heeft. 'Het is zeker niet gratis. Het is wel belangrijk om te weten dat PGB 2.0 een programma is dat heel veel goeds doet voor de PGB-houders. Zij geven het systeem een acht.'

Deadline opnieuw verschoven

Onlangs liet de minister de Tweede Kamer weten dat er dit jaar geen gemeenten worden aangesloten op het ICT-systeem. Dat betekent dat ongeveer 50.000 budgethouders nog steeds geen gebruik kunnen maken van het nieuwe digitale administratiesysteem. Aline Molenaar, directeur van Per Saldo, de belangenvereniging voor pgb-houders, vindt het totaal onnodig dat de deadline opnieuw is verschoven. 'Vorig jaar stonden er al 21 gemeenten klaar die wilden aansluiten op het portaal zoals het toen werkte.'

Minister Helder licht toe dat er op een aantal punten verschil van mening was tussen de gemeenten. 'We zijn nu echt de puntjes op de i aan het zetten om te zorgen dat we een programma krijgen dat we daarna kunnen uitrollen. Dus in dit geval is het echt zorgvuldigheid boven de snelheid.'

Waarschuwing

Al in 2018 waarschuwde het onafhankelijke Bureau ICT-toetsing (BIT) toenmalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge in een brief voor mogelijke problemen met het systeem: 'Alle partijen willen van PGB 2.0 een succes maken en daar werken ze los van elkaar hard aan. Er moet echter nog zoveel gebeuren en daarover ligt zo weinig vast, dat het BIT geen uitspraak kan doen of dit programma ooit gaat slagen. Met de huidige aanpak lukt dat in ieder geval niet.'

De Jonge liet destijds weten dat hij niet alle observaties van het BIT deelde. Wel nam hij alle adviezen over.