De politie heeft haar interne onderzoek naar een klokkenluider op het gebied van racisme en discriminatie, Bilal Addou, uitgebreid. Dat gebeurde ruim drie maanden nadat de Tweede Kamer een motie aannam die de politie aanspoorde tot rehabilitatie van deze politieagent. Dat blijkt uit documenten in handen van Argos.

Anderhalf jaar geleden deed Bilal Addou op landelijke televisie een boekje open over zijn ervaringen met discriminatie als Marokkaanse moslim binnen de politie. De documentaire ‘De Blauwe Familie’ sloeg in als een bom. Als reactie nam de Tweede Kamer een motie aan die de politie aanspoorde om Bilal en de andere agenten in de film te rehabiliteren. Nu blijkt dat de politie in plaats daarvan het interne onderzoek naar Bilal heeft uitgebreid. 

Inval thuis

Na een steeds verder oplopend conflict met zijn werkgever komt Bilal uiteindelijk thuis te zitten. Hij is nog in dienst, maar ‘buiten functie’ en dus niet meer aan het werk wanneer in maart 2021 de politie Bilals huis binnenvalt. Hij blijkt te worden verdacht van betrokkenheid bij drugshandel en het lekken van politie-informatie.

Inmiddels heeft het OM geconstateerd dat er geen enkel bewijs is dat Bilal zich aan die zware verdenkingen schuldig heeft gemaakt. Hij wordt daar dus niet langer van verdacht. Wat strafrechtelijk nog wel openstaat is het doen van zo’n 30 zoekopdrachten in het politiesysteem, waarvoor de politie geen logische verklaring kon vinden. Om daar vanaf te zijn heeft het OM Bilal een taakstraf van 60 uur aangeboden, die Bilal heeft geweigerd. Hij wil naar de rechter omdat hij gelooft in zijn onschuld.

Nieuwe verdenkingen

Waar het strafrechtelijk onderzoek naar Bilal wordt afgeschaald, breidt de politie haar interne onderzoek naar Bilal uit met twee nieuwe verdenkingen. Het gaat om het in bezit hebben van politieportofoons terwijl Bilal al thuis zat, en een aantal opgeslagen contacten in Bilals diensttelefoon die de politie ‘ongewenst’ noemt.

Opvallend hierbij is de timing. De politieportofoons en Bilals diensttelefoon werden al tijdens de inval bij Bilal thuis, twee jaar eerder, in beslag genomen. Pas in april van dit jaar, als de Kamermotie al is aangenomen, voegt de politie deze twee verdenkingen aan het onderzoek toe.

De politie bevestigt aan Argos dat zij de motie in het geval van Bilal niet uitvoeren, zolang er nog onderzoeken lopen. Over de uitbreiding van het onderzoek zegt de politie tegen Argos: “Bij de politie-inval kwamen er nieuwe feiten naar boven. Als de politie kennisneemt van bepaalde gedragingen die mogelijk te duiden zijn als plichtsverzuim, dan is een onderzoek op zijn plaats om hierover helderheid te krijgen. Deze feiten zijn toegevoegd aan het disciplinaire onderzoek.”

PvdA teleurgesteld

Songül Mutluer, die namens de PvdA de motie indiende, constateert dat er weinig van is terechtgekomen. “​​En dat vind ik gewoon niet uit te leggen richting deze agenten. Het geeft ook een heel slecht voorbeeld voor anderen die misstanden binnen de politie zouden willen aankaarten. Je mag deze mensen gewoon niet in de steek laten.”

achtergrond

Wie praat die gaat

Diversiteit is voor de politie “pure noodzaak”, zei de politie vorig jaar bij de lancering van een campagne om meer ‘diverse’ agenten te werven. Hoe waarachtig is die boodschap? De ervaringen van Bilal Addou staan er haaks op. Hij is belijdend moslim en ruim tien jaar agent. Vanaf de start van zijn carrière ervaart hij discriminerende opmerkingen. Hij voelt zich steeds meer buitenstaander onder zijn collega’s. Wanneer hij zijn ervaringen deelt met de hoogste politiebaas, Erik Akerboom, komt het conflict in een stroomversnelling.