In een nieuwsbrief die per abuis tijdelijk online stond, sorteert de provincie Zeeland voor op een afwijzing van het handhavingsverzoek dat is ingediend door omwonenden van het bedrijf Heros. Volgens de provincie voldoet de huidige situatie aan de regels en is overkapping van het terrein van Heros niet nodig. Omwonenden hadden de provincie daartoe verzocht, vanwege structurele overlast van overwaaiend stof. Een formeel besluit op hun verzoek hebben de bewoners nog niet ontvangen. In de Zeeuwse krant PZC moesten ze lezen dat er al een standpunt lijkt te zijn ingenomen. Deskundige Cor Coenrady is het niet eens met de provincie en blijft bij zijn standpunt dat het terrein van Heros overkapt moet worden.

Het concept van de Nieuwsbrief Verbetering Omgevingskwaliteit Kanaalzone, die de provincie verstuurt, stond deze week tijdelijk online. Een woordvoerder van de provincie laat aan Argos weten dat dit niet de bedoeling was. Op dit moment worden er volgens de woordvoerder nog wijzigingen aangebracht. De definitieve tekst is nog niet bekend.

Stofoverlast

Bewoners van het Zeeuwse Sluiskil hebben al jaren last van stof dat neerdaalt op hun auto’s en woningen. Ze zijn bang voor gezondheidsrisico’s. In hun dorp is onder meer het bedrijf Heros gevestigd, dat op een terrein van 55 hectare metershoge bergen verbrandingsas opslaat in de buitenlucht. Toch komt het stof in Sluiskil volgens Heros niet van hen.

Honderden bedrijven

In de Argos-uitzending ‘Dorp onder het stof’ laat onafhankelijk gerechtelijk deskundige Cor Coenrady zien dat er dit jaar nieuwe regels zijn ingegaan op het gebied van opslag van stoffen in de buitenlucht: dat mag niet meer. Opslag van stoffen die kunnen uitwaaien over de omgeving, moet vanaf nu inpandig. Onder meer de koepel van omgevingsdiensten liet aan Argos weten dat die nieuwe regel zo omvangrijk is, "dat misschien alle bedrijven waar wij toezicht houden onder dit regime vallen." En de Vereniging Afvalbedrijven, waar Heros onder valt, vreest impact voor bedrijven in de sectoren afval, havens, metaal en grond-, weg- en waterbouw.

Heros stelt echter dat zij mogelijk niet aan de regels hoeven te voldoen, omdat zij onder de definitie van ‘complex bedrijf’ vallen. Het lijkt erop dat de provincie Zeeland dit standpunt nu overneemt. In een nieuwsbrief schrijft de provincie dat zij hebben geïnformeerd bij de Zeeuwse omgevingsdienst RUD. Volgens de RUD gelden de regels niet voor Heros, omdat zij een groter industrieel bedrijf zijn. De RUD is sinds het bestaan van Heros verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op het bedrijf.

De regels

Cor Coenrady blijft bij zijn standpunt dat Heros het terrein wél moet overkappen om de overlast tegen te gaan. In de onderbouwing daarvan, die bewoners ook hebben ingediend bij de provincie, combineert hij verschillende nieuwe regels en juridische termen. Het artikel 4.1065 van het Besluit Activiteiten Leefomgeving, dat overkapping van ‘stuifgevoelige goederen’ verplicht, is daar slechts één van. Ook andere juridische termen dragen volgens Coenrady bij aan die verplichting, zoals de ‘best beschikbare techniek’ die kijkt naar welke technieken beschikbaar zijn, de ‘specifieke zorgplicht’ die een verantwoordelijkheid bij bedrijven neerlegt, en ‘passende preventieve maatregelen’ die een bedrijf moet nemen om de gezondheid van omwonenden te beschermen. Coenrady heeft de provincie aangeschreven om zijn standpunt nogmaals uit te leggen. 

Bewoners verbaasd

Bewoners reageren bij Argos verbouwereerd op de berichtgeving. Zij zijn niet rechtstreeks geïnformeerd door de provincie, en waren nog in afwachting van een formele reactie op hun verzoek. Volgens Hans Arissen laat de provincie zich hiermee van haar slechtste kant zien. “Het gevoel wat de indieners van het handhavingsverzoek krijgen is dat ze niet serieus genomen worden. Het wordt afgedaan als: gezondheid kijken we niet naar.”

Als de provincie dit standpunt ook formeel inneemt richting de bewoners, zal Arissen het er niet bij laten. "Dan beraden wij ons samen met Cor Coenrady op vervolgstappen."