Een internationaal onderzoek

16 journalisten – 11 redacties – 8 landen

Internationale industrieën vragen om een internationale journalistieke benadering. Money to Burn is een samenwerkingsverband tussen Europese nieuwsredacties op het gebied van duurzaamheid. Dit team van 16 journalisten, onder coördinatie van Argos, ontving steun van journalistiek fonds Investigative Journalism for Europe.

Gezamenlijk brachten we de afgelopen maanden de handel in houtige biomassa in kaart. Van de bossen in producerende landen als Estland tot de kolencentrales in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Met als centrale vraag: stimuleren Europese duurzaamheidssubsidies ontbossing in Estland?

Om Europese klimaatdoelen te kunnen halen is de vraag naar zogeheten 'houtpellets' sterk gestegen. Een van de grootste pellet-producenten ter wereld komt uit Estland en verkoopt nagenoeg de gehele productie aan het buitenland. Meer specifiek de West-Europese energiecentrales die in het kader van een duurzamere energiemix, overschakelen op Oost-Europese pellets. Toen onze Estse collega ons wees op de enorme groei aan houtkap in Estland, besloten we om dit verder te onderzoeken.

Het resultaat: een serie van verhalen in Europese media en een speciale interactive die in de loop van december en begin 2021 op deze website gepubliceerd zullen worden.

Media partners

Gesteund door

Meer over onze partners

Äripäev

Äripäev is een Ests financieel dagblad dat in 1989 is opgericht. Website.

ERR

ERR is de publieke omroep van Estland. Website.

E&T

E&T is een Brits tijdschrift voor ingeninieurs dat maandelijks verschijnt. Website.

Expresso

Expresso is een Portugese krant met een hoofdkantoor in Lissabon. Website.

Latvia Radio

Atvērtie Faili (Open Gegevens) is het onderzoekjournalistieke platform van de Letse Radio 1. Website.

Investico

Investico is een onafhankelijk non-profit platform voor grondig en structureel journalistiek onderzoek. .Website.

De Groene Amsterdammer

De Groene Amsterdammer is het oudste opinieweekblad van Nederland en schrijft sinds 1877 over politiek, maatschappij, cultuur en literatuur. Website.

Público

Público is een Spaanse online krant met een maandelijks bereik van circa 7.5 miljoen lezers. Website.

The Guardian

The Guardian is een Brits dagblad dat in 1821 is opgericht. Website.

Zeit Online

Zeit Online is de digitale versie van de Duitse krant Die Zeit. Website.

5W

5W is een Spaans tijdschrift met een internationale focus. Website.

Supporters

IJ4EU

Het fonds steunt projecten van Europese onderzoeksjournalisten die een rol als publieke waakhond vervullen en het publieke belang dienen. Website.