Windenergie is big business. Winnaars zijn de investeerders in windparken in Groningen en Drenthe. Zij verdienen over een periode van 15 jaar tussen de 2,4 miljoen en 3 miljoen euro per windturbine, mede dankzij een overheidssubsidie van 550 miljoen euro. Verliezers daarentegen zijn de omwonenden van windparken in Noord-Nederland. Zij moeten rekening houden met een waardedaling van hun woningen van naar schatting 87 miljoen euro.

Dat blijkt uit berekeningen van Argos en uit documenten die we in handen kregen na een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur. Ook kregen we inzage in geheime contracten tussen energiebedrijven en grondeigenaren, waaruit blijkt dat boeren op wiens grond windmolens staan over periode van 15 jaar een vergoeding van 600.000 euro krijgen. In Drenthe komen 45 turbines met een tiphoogte van 210 meter, In Groningen komen 35 turbines. De parken worden ontwikkeld door een samenwerkingsverband van boeren en/of bedrijven als de Windunie, Raedhuys, Innogy en Yard.  

‘Met windenergie is een goeie boterham te verdienen’, zegt Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanzehogeschool in Groningen in een reactie. Tegelijkertijd twijfelt Visser aan de nadruk die de overheid op windmolenparken legt. Eenvoudige besparingsmaatregelen zorgen volgens hem voor een veel lagere CO2-uitstoot dan het opwekken van duurzame windenergie. “Zou je dat geld bijvoorbeeld uitgegeven aan subsidie op woningisolatie dan had je meer CO2 kunnen besparen” zegt Visser, “het is ongelofelijk dat er in Nederland anno 2019 nog duizenden woningen met enkel glas zijn.” 

Volgens Visser is het de vraag of wind op land wel aan de vrije markt moet worden overgelaten zoals het nu gaat: “Dat is fnuikend voor het draagvlak onder de energie transitie.” Volgens Visser moet nagedacht worden over een ander model “waarbij de lokale gemeenschap meer wordt meegenomen.” 

Dit voorjaar neemt de Raad van State een besluit over het Groningse windpark N33. Het Drentse park kreeg vorig jaar al groen licht. Op dit moment wordt daar de eerste turbine gebouwd. 

Voor deze uitzending is het nodige rekenwerk verricht.

De onderbouwing van de waardedaling van de huizen rond het Groningse en Drentse windpark is hier te vinden.

De opbrengst (zowel in MW als financieel) hier.

En de hoeveelheid  CO2 vermijding van windturbines hier.