Argos

Kraken na het kraakverbod

Leve de Stad! Dat is deze week het thema van veel uitzendingen van de VPRO. Argos bekeek de afgelopen tijd de vrijplaatsen van de stad. Hoe levend is het kraken na het kraakverbod dat vorig jaar oktober van kracht werd? Is kraken nog mogelijk? Hoe wordt de jonge generatie krakers het leven zuur gemaakt?

Argos sprak met krakers, advocaten en wethouders over hun ervaringen van het afgelopen jaar. Naast het verbod op kraken kregen gemeenten met de nieuwe wet ook meer mogelijkheden om leegstand aan te pakken. Wordt er wel gebruik gemaakt van die mogelijkheid? En hebben gemeenten voldoende macht om de leegstand aan te pakken? Argos over de rafelranden van de stad.

Een reportage van Wil van der Schans.

Radio Onjo: mediastrategie van Philips rond innovatief lichtsysteem

Het is een beproefde techniek, gratis publiciteit generen aan de hand van magere of wankele onderzoeksresultaten. In 2010 lanceerde Philips een nieuwe innovatie op de Nederlandse markt: SchoolVision, een lichtsysteem bedoeld voor scholen. Het systeem zou dankzij lichtinstellingen kinderen in de klas rustiger, danwel geconcentreerder aan het werk houden, waardoor de leerprestaties zouden verbeteren. SchoolVision figureerde in diverse journaaluitzendingen en er werden tientallen artikelen aan gewijd. De aandacht van de media was uitgesproken positief.
In de studio Mirjam Prenger, docente aan de masteropleiding Journalistiek en Media van de UvA, die samen met een collega een reconstructie heeft gemaakt van de hype rond Schoolvision, over de marketing van dat lichtsysteem en hoe de media zijn omgegaan met de informatie hierover.

fragmenten