Argos

Rijk van het goede doel?

Een aantal kleine goede doelen maakt deel uit van een schimmig, niet transparant netwerk van ideële en commerciële organisaties.

Oud-bestuursleden van diezelfde goede doelen uiten in Argos beschuldigingen van belangenverstrengeling en zelfverrijking. Het netwerk bestaat uit extreem veel familiaire en vriendschappelijke verbanden tussen goede doelen-stichtingen en commerciële organisaties daaromheen, zoals organisaties voor het drukwerk, het verhuren van adressenbestanden, het bouwen van websites en direct marketing. Argos duikt in het netwerk en onderzoekt of de beschuldigingen kloppen.