Argos

Haagse tunnelvisie bij aanleg Rotterdamsebaan

De Rotterdamsebaan is een nieuwe toegangsweg tot het centrum van Den Haag, die over 5 jaar klaar moet zijn.

De weg zal bijna helemaal in een tunnel onder de grond worden aangelegd en loopt parallel aan de Utrechtsebaan, ook een toegangsweg naar het centrum. Daar staat het verkeer regelmatig vast. De nieuwe weg, die bijna 4 kilometer lang wordt, moet die bestaande weg gaan ontlasten.

Over het traject is jarenlang gesteggeld. Er was veel protest van ondernemers op het Haagse bedrijventerrein De Binckhorst die moesten verhuizen, van bewoners wiens huizen gesloopt moesten worden en van omwonenden die de weg ongeveer in hun achtertuin krijgen. Maar vorige maand besliste de Raad van State negatief op hun bezwaarschriften: de Rotterdamsebaan mag er komen. De kosten voor de nieuwe weg zijn zo’n 670 miljoen euro. De helft wordt betaald door de gemeente Den Haag en het Stadsgewest Haaglanden en de andere helft betaalt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hoe kan het dat deze weg er toch komt, ondanks een negatieve maatschappelijke kosten-baten-analyse? Argos over een Haagse tunnelvisie.

NOS-Primeur MH17 die geen primeur werd

Gesprek met Argos-redacteur Eric Arends over de wereldprimeur die het onderzoek van de NOS naar de ramp met de MH17 opleverde, maar die vervolgens wel heel bescheiden naar buiten werd gebracht.

fragmenten

Laatste nieuws