Argos

Het Klimaatprobleem volgens Winsemius

Natuurkundige Pieter Winsemius was lange tijd werkzaam in het bedrijfsleven als firmant bij McKinsey. Inmiddels is hij 74. Zijn laatste baan was bij de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Tegenwoordig schrijft hij.

Als jong VVD-minister in het kabinet Lubbers I (1982 tot 1986) dwong hij alom respect af door belangrijke milieuwetgeving tot stand te brengen.
Vroeger was hij lid van de linkervleugel van de VVD, tegenwoordig is hij de linkervleugel van de VVD, zoals hij zelf zegt.
Er is een milieuprobleem waarvoor je hem ’s nachts wakker mag maken, zei hij al in de jaren 90, en dat is het klimaatprobleem.
Een gesprek over de opwarming van de aarde, de rol van de Nederlandse politiek, de milieubeweging, kernenergie en zijn eigen VVD.

Link mensensmokkel en orgaanhandel

Frank Dor, transplantatie-arts bij het ErasmusMC waarschuwt voor illegale orgaanhandel die is gelieerd aan mensensmokkel, naar aanleiding van Argos vorige week over de vreemde "zelfmoord”  van de Eritrese asielzoeker Kahsay Mekonen.
Illegale orgaanhandel komt zeker voor, zegt Dor. “We weten dat bij ongeveer 5 à 10 procent van alle niertransplantaties wereldwijd, de nieren via illegale transacties zijn verkregen. En dat zijn duizenden niertransplantaties per jaar. En ook in Nederland is een flink aantal gevallen bekend van mensen die in het buitenland een orgaan hebben gekocht en daarmee terug zijn gekomen in Nederland.” Frank Dor licht toe hoe dat in zijn werk gaat en wat de link zou kunnen zijn met mensensmokkel.

Het tolkenprobleem van de IND

Nu er dagelijks veel vluchtelingen over de grens komen is de vraag naar tolken groter dan ooit. Vertalers, die de vaak uiteenlopende talen van de asielzoekers kunnen verstaan en vertalen voor de medewerkers van de Immigratie en NaturalisatieDienst (IND), worden veelvuldig ingezet in alle stadia van de asielaanvraag. Hoe selecteert de IND de mensen die kunnen vertalen? Hoe weet je zeker dat een tolk niet toevallig politiek actief is geweest in zijn of haar land van herkomst en misschien een eigen agenda voert bij de interpretatie of vertaling van het vluchtverhaal? Dat dat lastig is in tijden van tolkenschaarste is logisch, want er is een reeel gevaar dat een vluchteling zich niet veilig voelt bij een tolk, die ook een informant zou kunnen zijn voor het land van herkomst. De IND zegt te screenen en heeft ook wel tolken op non-actief gezet, onder meer uit Eritrea. One World-onderzoeksjournalist Sanne Terlingen deed hier onderzoek naar en Jacques Willemse, Eritrea-expert vertelt over de lange arm van de Eritrese regeringspartij.

fragmenten