Negen jaar na 'baby Jelmer'

Negen jaar na “Baby Jelmer”

Jelmer raakte als baby ernstig verstandelijk en lichamelijk gehandicapt na een operatie in 2007 aan zijn darmen in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij liep een ernstige hersenbeschadiging op tijdens de operatie en zijn brein functioneert sindsdien niet meer. Jelmer leeft nog wel, hij is inmiddels negen jaar, maar is qua ontwikkeling een baby gebleven. Zijn ouders hebben het niet alleen zwaar met zijn verzorging en druk met de opvoeding van de twee andere kinderen in het gezin, maar ook nog steeds hun handen vol aan rechtszaken tegen het ziekenhuis. Argos maakte in 2011 een reconstructie van de zaak ‘ Baby Jelmer’, die veel stof deed opwaaien en onder meer leidde tot een mea culpa van het ziekenhuis en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Argos doet verslag van de eindeloze nasleep die de zaak Baby Jelmer desondanks nog steeds heeft.

Schriftelijke reactie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Wij hebben besloten niet door middel van een interview mee te werken aan jullie uitzending, maar wel jullie vragen te beantwoorden met onderstaande schriftelijke verklaring. Hier willen wij het graag bij laten.

De IGZ betreurt de gang van zaken rond het onderzoek van de IGZ naar de zorg voor Jelmer in het UMCG. Het onderzoek van de IGZ heeft veel te lang geduurd en er zijn daarbij fouten gemaakt. Er is hierover in de afgelopen jaren veelvuldig contact geweest – samen met de nationale ombudsman – met de ouders van Jelmer. De IGZ heeft excuses gemaakt voor de gang van zaken en heeft hen een financiële tegemoetkoming aangeboden. Het tweede rapport van de IGZ van 14 juli 2011 is gebaseerd op de destijds bekende en betrouwbare feiten. Daarbij is belangrijk te vermelden dat een onderzoek door de IGZ gericht is op de kwaliteit van de zorg in het algemeen belang. Een onderzoek door de IGZ zal niet altijd alle vragen van patiënten en hun familieleden beantwoorden. De IGZ heeft er begrip voor dat de situatie moeilijk is voor de ouders. Zij hebben een staande uitnodiging voor een nieuw gesprek waarin de IGZ bereid is de gang van zaken nogmaals toe te lichten.

Schriftelijke reactie van de Raad van Bestuur van het UMCG

De juridische procedures rond ‘baby Jelmer’ nemen nu al jaren in beslag. Het UMCG erkent dat dit voor de ouders van Jelmer veel te lang duurt en begrijpt terdege dat dit voor hen zeer vervelend en pijnlijk is.

Zowel in professioneel als in persoonlijk opzicht heeft de situatie rond 'Baby Jelmer’ destijds diepe indruk gemaakt op het UMCG en zijn sporen nagelaten. In de afgelopen jaren heeft het UMCG veel geleerd  en belangrijke aanpassingen gedaan in hoe we om gaan met onverwachte en ongewenste situaties in de zorg voor zieke en kwetsbare patiënten.

Ook wordt, samen met de andere UMC’s, onderzoek gedaan naar onverwachte gevolgen van operaties bij jonge kinderen.

De civiele aansprakelijkheidsprocedure is nu nog onder de rechter. Dat zorgt er voor dat we op dit moment noch inhoudelijk noch via de publieke media een uitgebreide reactie kunnen geven. Deze aansprakelijkheidsprocedure is ingewikkeld waarbij de voor de rechtbank noodzakelijke deskundigenoordelen en getuigenverhoren veel tijd in beslag nemen. Het UMCG hoopt voor alle betrokkenen dat de juridische procedure binnen afzienbare tijd goed en zorgvuldig kan worden afgerond.

Geen schadevergoeding voor 'Piraat'

In augustus dit jaar besloot het Gerechtshof Den Haag dat de Somalier Ali Mahamed Jama geen schadevergoeding krijgt.

Opmerkelijk volgens zijn advocaat, want eerder sprak het gerechtshof hem vrij van onder meer piraterij. Jama zat lang ten onrechte vast en zou volgens zijn advocaat een schadevergoeding moeten krijgen.

Waarom krijgt hij die niet? Argos over het besluit van het hof. We praten hierover met strafrechtadvocaat Floris Holthuis, Argos-journalist Willem de Haan en strafrechtgeleerde Theo de Roos.

Standplaats Inburgering

De Inburgering van vluchtelingen met een verblijfsstatus loopt niet goed, slechts de helft van de nieuwkomers die in 2013 in Nederland arriveerden, slaagden voor hun inburgeringsexamen.

Verslaggever Colette van Nunen is vrijwillig klassenassistent in een inburgeringsklas in Oss. Voor Argos maakt zij een Standplaats-uitzending in december. Vandaag vertelt ze over haar onderzoek en introduceert zij de hoofdpersonen. 

Vraag en antwoord in de Tweede Kamer omtrent Baby Jelmer

Minister van Volksgezondheid Edith Schippers geeft in een debat antwoord op vragen van Renke Leijten, Tweede Kamerlid van de SP.