Argos

Seksueel misbruik bij sportclubs

Seksueel misbruik bij sportclubs

Er is veel schaamte rond seksueel overschrijdend gedrag. Schaamte bij de slachtoffers maar ook bij sportclubs. Het kan immers veel onrust veroorzaken en het imago van de club schaden. Af en toe komen ernstige schandalen naar buiten zoals zwemtrainer Benno L. en de filmende hockeytrainer Luigi C.

Uit onderzoek blijkt dat meer dan 10% van de ex-sporters aangeeft ooit in hun jeugd met seksueel grensoverschrijdend gedrag geconfronteerd te zijn. Het gaat om meer dan honderdduizend gevallen.

Waarom horen we daar niet meer over? Wat doen sportclubs en sportbonden er tegen? En werkt dat?

Argos, over goede bedoelingen en de weerbarstige praktijk.

De Kwestie: Pretium versus Olsthoorn

Journalist Peter Olsthoorn is een crowdfundingsactie begonnen om de verdediging van rechtszaken die tegen hem lopen te kunnen bekostigen. Het bedrijf Pretium spande onlangs een kort geding aan tegen Olsthoorn en eist dat de journalist de lopende publicaties over het bedrijf stopt. Het VVOJ-bestuur beschouwt de juridische procedures van Pretium tegen Olsthoorn als een bedreiging van de persvrijheid.

Reactie Pretium

Lees hieronder de reactie van de heer Nyks, directeur van Pretium, op de vraag of hij in het programma vandaag te gast wilde zijn. Zijn advocaat schrijft:
 
“De heer Nyks zal niet deelnemen aan deze uitzending. In de eerste plaats geldt dat de zaak nu onder de rechter is. We wachten op de uitspraak in het kort geding en vinden het niet gepast om in de tussentijd publiek over deze zaak in debat te gaan. In de tweede plaats wil de heer Nyks via dit kort geding nu juist zijn privacy beschermen. Hij heeft nooit het publieke debat of de publiciteit gezocht en wil dat uiteraard zo houden.”
 
En mensen die naar aanleiding van de uitzending hun verhaal kwijt willen, kunnen terecht bij:
http://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport

of bel naar: 0900 - 202 55 90

òf natuurlijk bij ons: argos@vpro.nl