Hoe kindvriendelijk is het asielbeleid?

De Soedanese Khalaf is nu negentien. Vier jaar geleden kwam hij aan in Nederland. Khalaf is een van de bijna 12000 alleenreizende kinderen die zich in de afgelopen tien jaar in ons land meldden. De Immigratie -en Naturalisatiedienst oordeelde dat zijn vluchtverhaal onvoldoende grond bood voor een verblijfsvergunning. Deskundigen maken zich zorgen. De rechten van het kind zouden nu onvoldoende gewaarborgd zijn in het Nederlandse vreemdelingenrecht. Kinderen zouden voorrang moeten krijgen in procedures en er zou een speciale kinderrechtentoets moeten komen, waarbij heel goed gekeken wordt naar het risico bij terugkeer voor de ontwikkeling van het kind. Moet het algemeen belang van migratiebeperking ondergeschikt zijn aan het belang van het kind? Hoe kindvriendelijk is het Nederlands asielbeleid? Argos schetst het verhaal van Khalaf en de dilemma’s en risico’s bij het beoordelen van het vluchtverhaal van minderjarige asielzoekers.

De reis van Khalaf

Een tocht van bijna twee jaar dwars door Afrika en Europa. Reis met Khalaf mee en volg zijn route via een interactieve kaart.

Eerder in deze serie