Argos

De strijd tegen PFAS rond Chemours

Hoe saneer je als er nog geen methode is om de PFAS uit bijvoorbeeld vervuilde grond te halen? En wat gaat dat allemaal kosten?

Rik Delhaas

In een groot gebied rond de fabriek van Chemours in Dordrecht is vervuiling van PFAS aangetroffen. Waar en hoe ernstig de vervuiling is moet nog voor een deel in kaart gebracht worden. 

Een deel van het gebied, zoals de moestuinen en een zwemplas in een recreatiegebied moeten gesaneerd worden. En bij ieder bouwproject in de gemeenten komt er weer vervuilde grond bij. De gemeente Dordrecht heeft in afwachting op een bruikbare techniek grond opgeslagen in depot.

Abonneer je op Argos-podcast

De tweewekelijkse aflevering van Argos is ook te beluisteren via verschillende podcast-apps. NPO LuisterSpotify ► Google Podcast ► Radio 1-app

sprekers

Joep Rats

Directeur Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO)

Joop Keesmaat

Actievoerder

Ron Hoogenboom

Onderzoeker aan Wageningen Food Safety Research

Henk Klapwijk

GGD-arts Zuid Holland Zuid 

Jacob de Boer

Emeritus-hoogleraar 

Timo Pauw

Raadslid voor Pro Sliedrecht

Tanja de Jonge

Wethouder in Dordrecht

achtergrond

Dorp onder het stof

In het Zeeuwse dorp Sluiskil wonen inwoners pal tegenover de zware industrie, met aanhoudende overlast als gevolg. Ze klagen onder meer over stof dat over het dorp waait, van hoge bergen verbrandingsassen die liggen opgeslagen in de buitenlucht. Argos ontdekte hoe één regel uit een nieuwe wet deze overlast in een klap zou kunnen wegnemen.

Nieuwe wet tegen luchtvervuiling massaal niet nageleefd door bedrijven

Bedrijven in heel Nederland voldoen niet aan strengere regels om luchtvervuiling tegen te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van Argos. Sinds dit jaar moet grootschalige opslag van veel stoffen die kunnen verwaaien – zoals zand en verbrandingsassen – in een gesloten ruimte plaatsvinden, in plaats van in de buitenlucht. Honderden bedrijven, in elk geval in de metaal- en afvalbranche, voelen zich overvallen door deze nieuwe regel.

Stank en stof in de lucht, wat kun je doen tegen de vervuilende buurman?

Jeukende ogen, braakneigingen en om de haverklap verkoudheidsklachten: omwonenden van het industriegebied in het Zeeuwse Sluiskil ervaren veel overlast door overwaaiend stof. In twee jaar tijd zijn er zo’n honderd overlastmeldingen gedaan van stof en stank door bewoners van het dorp. Sluiskil is niet de enige plaats waar meldingen van overlast door de industrie worden gedaan. Wat kun je als bewoner zelf doen om in te grijpen?

Zorgen om gezondheid door industrie aan de overkant: 'We willen weten wat we inademen'

In het Zeeuwse dorp Sluiskil ervaren inwoners gezondheidsklachten door nabijgelegen industrie. Bewoners Frank, Hans en Jan wijzen naar de overkant van het kanaal, waar recyclingbedrijf Heros is gevestigd. Hoge bergen verbrandingsas bedekken daar het terrein. “Als de wind deze kant op staat, kan je je naam op de autoruiten schrijven.”